Björn Hammarström

Björn Hammarström

Björn Hammarström, född 1958 i Visby, svensk konstnär, bosatt i Visby. Björn Hammarström har sedan 1970-talets slut varit verksam som bildkonstnär med teckning och målning, periodvis också med skulptur och grafik. Han arbetar med bilder i en ofta realistisk tradition, där spelet mellan ljus och mörker lyfter fram stämningar som speglar kontraster. I sina skulpturer jobbar han mer lekfullt och med improvisation. Han har sedan 1980 haft många separatutställningar, icke minst på Gotland, senast hösten 2020 på GKF galleri, där denna lampett inköptes. Han har deltagit i samlingsutställningar i Sverige, Finland, Lettland, Polen, Tyskland, Frankrike och Canada. Han är representerad vid bl.a. Ystads Museum, Gotlands Konstmuseum, Region Gotland, Stockholms stad och Statens konstråd. Han har utfört utsmyckningar på bl.a. Visby lasarett och flera skolor på Gotland. ”Jag tycker det är mycket intressant att arbeta i spänningsfältet mellan teori och praktik och därför har jag, parallellt med min konstnärliga verksamhet, studerat ett flertal ämnen på högskolenivå och har avlagt magisterexamen vid Bibliotekshögskolan i Borås. Min D-uppsats med titeln ’Från bild till ord’ behandlar hur bilder skriftligt beskrivs för att kunna ingå i informationssystem. Den är tvärvetenskaplig och befinner sig i gränslandet mellan biblioteks- och informationsvetenskap, konstvetenskap och bildsemiotik. Denna teoretiska framställning visar på spänningen mellan bild och ord och hur denna spänning i högsta grad kan bidra till sinnesutvidgning.”