Birgitta Westberg

Birgitta Westberg

Fritt saxat ur Teddy Brunius skrift från 1987, Över Gränserna, för konstnärsgruppen Konkret Konstruktivism i Skåne, där jag ingick bland 11 konstnärer. Teddy Brunius var på den tiden professor i konsthistoria vid Köpenhamns Universitet och fil dr. Hans text är talande för det jag skapar även idag. "Upprinnelse" akryl på duk 1988”Frågan om vad som föreställer och inte föreställer är inte så viktig. Det gäller att ge något mer än deformeringar av den vanda verkligheten. Istället för att föreställa skall bilden byggas inifrån.” ”…den som gör en originell målning befinner sig i ett ”no man’s land” mellan det vanda och det okända” När detta skrevs arbetade jag med sfäriska och koniska formillusioner med en teknik av fördrivna färgeffekter. Idag är jag inte längre bunden av geometriska element. Formerna går nu tillbaka till naturens formelement, men påhittade, inte avbildade. " Byggnation och vindlingar" akryl på duk 1973 Detta sätt att skapa, hade jag redan som ung. Där hittar jag de spänningar i bildytan, som kan ge mig nya associationer. Till betraktaren vill jag ge en berättelse om en annorlunda värld, min fantasi, sprungen ur min livsresa.

Antal besökare

614

Verksam

Sverige