Birgitta Faxe

Birgitta Faxe

Arbetar som konstnär, huvudsakligen med bilder i textila blandtekniker och akvareller. Min grundutbildning: Institutet för slöjd och hantverk ( Sätergläntan), Stockholms Konstskola och Konstfack, textilfacket 4 år. Medlem i KRO.

Curriculum vitae

arrow

Utbildad på Konstfack

Verksam

Sverige