Bengt Svensson

Bengt Svensson

Bengt Svensson har större delen av sitt yrkesliv varit chef för Enköpings kommunala museum. Ett arbete som t ex inneburit täta kontakter med en aktiv konstförening och annat lokalt konstliv vid sidan av museets egen utställningsverksamhet. Sedan början av 1980-talet blev Bengt medlem i västeråsföreningen Bild&Form, som senare slogs ihop med Konstnärsföreningen. Under årens lopp harBengt ställt ut såväl separat som på samlingsutställningar. Han har också till och från deltagit i Konstnärsföreningens samlingsutställningar. Senast fyra varianter på temat Naturreservaten / i Västmanlands län / - en konstnärlig hyllning, som visats i Västerås, Köpings konsthall ( 2ggr ) och Virsbo konsthall. Ett projekt initierat av KRO/KIF regionalt och genomfört i samarbete mellan KRO och föreningen