Axel Ahlsén

Axel Ahlsén

Född 1989 i Uppsala. Utbildning: Studier vid Uppsala universitet i fysik, matematik och meteorologi. Fotografierna i mina verk ser jag inte som några färdiga bilder, utan mer som unika paletter med både färg och form. Dessa paletter utgör sedan grunden för matematiska kompositioner. Som jag ser det är matematiken ett resultat av människans förmåga till fantasi. Vi försöker identifiera mönster för att förutsäga framtiden. Dessa mönster har utvecklats till dagens matematik, men även till musik. På samma sätt som takten i en låt skänker den dess rytm, använder jag rotationer för att ge mina verk en rytm.

Curriculum vitae

arrow

Verksam

Uppsala