August Nilsson

August Nilsson

Naturen för mig är spänning & trygghet på samma gång. Som sagor utan slut. Den är övermäktig på att tysta sorl och lugna en stressig själ. I mitt arbete får naturen med all sin mystik och olika djur, väsen & filurer visa sin styrka i form av ett rent fysiskt övertag gentemot det vanliga, dödligt ordinära. Växter växer över varelser och belägrar hela områden, de tar över. Naturen spänner inte sig, utan visar mer en senighet och uthållighet. Det handlar också om någon form av acceptans, att låta saker bortom kunskap och ordning få spela en central roll, där vi får lita på att även det som inte är logiskt kan verka löjligt självklart.

Curriculum vitae

arrow

Utbildad på HDK-Valand

Antal besök

3 571

Antal verk till salu

14

Konstverk

av August Nilsson