August Nilsson

August Nilsson

Om mitt arbete: Den sista tiden har jag delvis befunnit mig i skogen, nära Falkenberg. Där behövs inte samma volym för att tysta sorlet i sinnet. Naturen är så jäkla övermäktig att den klarar den biten själv, att tysta sorl och dämpa stressiga själar vill säga. Jag jobbar mycket med motpoler, olikheter och spänningen som uppstår där emellan i form av figurer, landskap och påhittade miljöer. Under en nära-döden-upplevelse år 2005 lämnade jag min kropp en kort stund och såg mig själv utifrån. Den person jag såg verkade oroväckande glad och log med hela ansiktet. Det skrämde mig mer än själva upplevelsen i sig. Jag har undrat flera gånger sedan dess om jag var just så glad på grund av att mitt kaotiska jag tog en paus från mitt lugna jag. Precis som musiken jag inspireras av så har mina landskap mycket distortion och bas. Det ligger en dystopisk underton där naturen visar sin styrka i form av ett rent fysiskt övertag gentemot människan. Växter växer över varelser och belägrar hela områden, de tar över. Naturen spänner sig inte upp sig, utan visar mer senighet och uthållighet. Det handlar också om någon form av acceptans, att låta saker bortom min kunskap och det oförklarliga få spela en huvudroll.

Curriculum vitae

arrow

Utbildad på HDK-Valand

Antal besökare

2 152

Verksam

Sverige

Antal verk till salu

10