Ardy Strüwer

Ardy Strüwer

Sensuell surrealism och postmodern flower power. Det är nu sex år sedan Ardy Strüwer ställde ut på Galleri Final. Med ålderns rätt har han rejält trappat ner antal utställningar; han fyller 80 nästa år och därför är det glädjande att vi kan presentera en ny utställning med honom. "Ardy Strüwer är en vandrande internationalist som hittat hem. HEM är Konstens grogrund och samtidsmåleriets vagga. HEM är landmären vid medelhavet där människorna lärt att LIVET är både strid och förnyelse, samt att arrogansen och vardagsvettet som utvecklats under solen måste balanseras med en sund och irrationell hednisk hänryckning. Både som människa och konstnär är Ardy en man av disparata miljöer – vad är mer oförenligt än Java/Celebes och Stockholm. Båda ytterligheterna har gett honom form, som främsta inspirationskälla och återkommande motiv har hemlandet skänkt honom skuggteaterns wajangdocka. Hans bilder ropar ut att Ardy är en nomad i fantasins värld. Ur denna skapar han fortfarande, när han behöver satser till sitt särartade bildspråk, fritt från onödiga komplikationer". Ralph Herrmans - författare