Annelie Wallin

Annelie Wallin

Jag har länge intresserat sig för samspelet mellan biologi, teknik och människa och försökt hitta vägar att omsätta detta i en konstnärlig process. I tidigare projekt, som kretsat kring odling, undersökte jag mykorrhizan - samspelet mellan underjordiska svamptrådar och växternas rötter – och vad vi kan utvinna ur detta samspel. I mina senaste arbeten har mitt intresse för mikrobiologi lett mig till studium av den kända slemsvampen Physarum Polycephalum, "slimemould" - en ljusskygg organism utan hjärna och centralt nervsystem, som vandrar över ytor för att leta efter mat. Organismen vandrar så länge som det finns fukt och mat. Jag har odlat och fotograferat den hemma och i ateljén i olika perioder under flera år. I dessa bilder blir organismen ett lager mellan mig och omvärlden. Ett mikrobiologiskt filter genom vilket tillvaron silas.

Curriculum vitae

arrow

Antal besök

1 811

Verksam

Bromma

Medlem i ID:I Galleri