Anna-Stina Sjöberg

Anna-Stina Sjöberg

Anna-Stina är född och uppvuxen i Södra Lappland. Alltid tecknat och målat. Men sedan pensioneringen målar nästan hela tiden.