Anna Ridderstad

Anna Ridderstad

Efter att ha använt tunga material i stora, detaljplanerade verk har jag gått över till ett arbetssätt som ger mer spontanitet i utställningssituationen, med lättare hand och mer improvisation. Jag arbetar också mer med fotografi. Fotografiet ger en möjlighet att dokumentera performativa situationer, och att fördjupa mitt intresse för plats och platsens närvaro.