Anna Ridderstad

Anna Ridderstad

I mitt arbete är destilleringen central. Jag börjar alltid med mycket information, många tankar och bilder. Efter en lång process återstår något mycket enkelt, som ändå innehåller allt. Resultatet blir närvaro, något som är mycket svårt att beskriva och diskutera, men för mig är det kärnan i verken. Jag arbetar oftast med installationer, tänker rumsligt och laborerar med olika skalor. Vårt förhållande till renhet har varit ett återkommande tema, med material som sand och torkade nässlor. Under senare år har vattnets rörelser ofta funnits med genom filmprojektioner. Vattnet visar det okontrollerbara, som ställs mot vår längtan efter orubblighet. Efter att ha använt tunga material i stora, detaljplanerade verk har jag gått över till ett arbetssätt som ger mer spontanitet i utställningssituationen, med lättare hand och mer improvisation. Jag arbetar också mer med fotografi. Fotografiet ger en möjlighet att dokumentera performativa situationer, och att fördjupa mitt intresse för plats och platsens närvaro.

Curriculum vitae

arrow

Utbildad på Konstfack

Antal besök

1 508

Antal verk till salu

9

Medlem i SKF Konstnärshuset och ID:I Galleri

Konstverk

av Anna Ridderstad