Anna Berg

Anna Berg

Jag har varit verksam som konstnär sedan början av 1990-talet. Använder olika tekniker beroende på vilka idéer jag för tillfället vill utrycka. Intressen och inspirationskällor för mitt arbete är myter, symboler, filosofi, psykologi och naturvetenskap.

Curriculum vitae

arrow

Verksam

Sverige