Anna Berg

Anna Berg

Anna Berg har varit verksam som konstnär sedan början av 1990-talet och jobbar och bor i Malmö sedan några år. Hennes teknik och metod är måleri, textil, objekt, installationer. Berg hämtar inspiration i myter, symboler, filosofi, psykologi och naturvetenskap och finner kopplingar och samband mellan dessa olika områden. Hennes verk kan därför ses som bilder av världen, den yttre och den inre. Mentala tillstånd och dynamiken i relationer mellan levande varelser. Mönster i naturen som återkommer både i liten och stor skala, som sedda genom mikroskop eller teleskop.

Curriculum vitae

arrow

Verksam

21450 Malmö Sverige