Ann-Catrin Olsson

Ann-Catrin Olsson

Jag arbetar främst med skulptur och installation. Jag arbetar med material som antingen i sig själva bär på rörelser som jag kan känna igen i den egna kroppen, exempelvis den hos smala/unga björkstammar, rörelsen i en våg eller en bit drivved. Eller material som har en tydlig funktion i sitt förhållande till kroppen, såsom textila funktionsmaterial, exempelvis reflextyg och mesh. De bär på en form av anti-kroppslighet. För att vara nära kroppen måste materialen kunna stöta bort kroppen, transportera bort dess svett eller kapsla in dess yta som ett skydd mot vinden. De förhöjer och förbättrar kroppens prestationer, utan att beblanda sig med den. Kombinationen mellan artificiella nyproducerade material som ska höja kroppens prestanda och ett rörelsemönster som utvecklats och förfinats genom evolutionen är intressant.

Omnämnanden