Amalia Bille

Amalia Bille

Amalia utforskar det mänskliga och existentiella, med en strävan att visuellt tolka känslolägen och sinnesstämningar som är svåra att definiera på annat sätt. Hennes arbeten i lera handlar om att i samspel med materialet hitta uttryck som hon inte visste att hon letat efter, och att ta det vidare genom erövringar och misslyckanden. Hennes formspråk är direkt och enkelt och hon dras till det lekfulla och drömlika med tydliga mörka undertoner. Amalia Bille bor och verkar i Mölndal utanför Göteborg. Hon tog examen i skulptur på Hovedskous Målarskola 2002, en Bachelorexamen i textil konst på HDK i Göteborg 2006 och Masterexamen på HDK i keramik 2017. Hon har visats på ett flertal separat- och grupputställning och Statens Konstråd köpte in ett verk av Bille i år.