Alvaro Campo

Alvaro Campo

Mitt arbete har sina rötter i fotografiet, men jag anser att alla medier är användbara för konstnärlig verksamhet. Det jag vill komma åt, oavsett om det är genom foto, skulpturala arrangemang eller att bara peka på något som fångar blicken, är att skapa ett skifte i betraktarens sätt att uppleva sin omgivning och sig själv i bästa fall. Jag är intresserad av perception och vilken roll den spelar i formandet av det vi på ett individuellt och ett kollektivt plan kallar verklighet. Tid, plats, ljus och rumslighet är teman som ofta återkommer i mitt arbete. Att leka med perception är ett kraftfullt verktyg för att öka närvaro och visa på hur vi kan alternera vår blick för att uppleva den miljö vi rör oss i dagligen ur ett nytt perspektiv.

Curriculum vitae

arrow

Antal besökare

2 700

Verksam

Sverige

Antal verk till salu

12