thumbnail image
VILL DU STÄLLA UT HOS OSS?

INFORMATION TILL DIG SOM VILL STÄLLA UT

Konstföreningen Sesam arrangerar årligen flera utställningar. Du som är intresserad av att ställa ut gör en intresseanmälan till sesam@skane.se.

Ange vad du vill ställa ut, storlek och prisspann på verken och när du kan ställa ut. Vill du ställa ut tillsammans med annan konstnär, ange vem eller gör en gemensam ansökan. Hänvisa till gärna till hemsida eller skicka med några bilder.

Styrelsen beslutar om höstens utställningar i  januari, vårens utställningar beslutas om i september. Vanligtvis ställer två konstnärer ut samtidigt.

Planerade utställningsperioder 2021:
Januari -februari
Mars-april
Maj-juni
September-oktober
November-december

Om du är  medlem i Riksförbundet för Sveriges konstföreningar och vill ansöka om utställningsbidrag, skickar du själv in din ansökan. Ansökan ska vara Riksförbundet tillhanda minst två månader innan utställningsdatum.
Du får en ansökan i tillsammans med utställningsöverenskommelsen, där Sesam fyllt i konstföreningens uppgifter.

Kontaktpersoner:
Kerstin Nisula
Kerstin.nisula@skane.se

Lisbeth Pamp
Lisbeth.pamp@skane.se

Helena Hornemark
Helena.Hornemark@skane.se

Karin Larsson
Karin.Larsson@skane.se

Bilder på våra utställningsmontrar
Måtten på våra montrar är 320×35, 480×30 resp 800×30 cm
alla har höjden 240 cm