thumbnail image
VÄLKOMMEN TILL KARLSBORGS KONSTFÖRENING!

Välkommen till Karlsborgs Konstförening! 

Nytt konstår och ny hemsida; https://artworksapp.se/venues/karlsborgskonstforening

Styrelsen ser fram mot det nya året och arbetar på ett, som vi hoppas, trevligt och intressant konstprogram för vår förening. Vi är inte riktigt klara ännu, så det dröjer lite innan ni får det presenterat för er.

I vår broschyr står det att; föreningen har till uppgift att i Karlsborg underhålla och sprida intresset för konst. Detta ska bland annat ske genom konstresor, studiebesök, Konst på Bio, konstföreläsningar samt genom utlottning av inköpta konstverk.

Du vet väl att hela medlemsavgiften går till konstinköp för utlottning, därför är det viktigt att du betalar in din årsavgift tidigt, så vi vet hur mycket vi kan disponera till konstinköp.

Medlemsavgiften för 2020 är 150 kr som betalas in till plusgiro 66 04 53-2.  Kom ihåg att skriva ditt/era namn, email och telefonnummer.

Inbetalningen bör ske senast den 1 mars. Om du har frågor; ring Kerstin Åseby Pihlemark 070- 372 03 09 

Har du fått nytt mobilnummer och/eller ny mailadress; vänligen meddela monika.lofving@telia.com. 070-542 50 29 

14 mars kl 14.00 kallas du till Årsmöte i Pingstkyrkans samlingssal.

  • Vi får höra Anders Perströmer berätta om fotografering och fotokonst. 
  • Susanne presenterar vår nya hemsida.
  • Information om Kulturstugan och föreningens åtagande att hjälpa till med passning av utställningar samt om det nya Konstpassningslotteriet.
  • Kaffeservering, kostnad 25 kr, kontant eller Swish 
  • Årsmötesförhandlingar

Välkommen!

hälsar Styrelsen för Karlsborgs Konstförening