thumbnail image
STYRELSEN

Styrelsen Karlsborgs Konstförening 2020

Ordförande, sekreterare och postmottagare
Monika Löfving
Falkstigen 2 546 33 Karlsborg
e-post monika.lofving@telia.com
tfn 070-542 50 29, 0505-446 33

Ordförande (delat ledarskap)
Barbro Björklund
Kungsgatan 15 546 30 Karlsborg
e-post barbrokarlsborg@gmail.com
tfn 070-30 70 004 0511-83 340

Ledamot  
Ann-Christin Perströmer
Parkvägen 19 546 33 Karlsborg
e-post annchristinperstromer@gmail.com
tfn 070-595 51 32 tfn 0505-447 17

Ledamot  
Susanne Skeppstedt
Solstigen 4 546 33 Karlsborg
e-post susanne.skeppstedt@hotmail.com
tfn 072-353 64 83

Ledamot  
Lena Nilebrant
Vätternvägen 7 546 32 Karlsborg
e-post lena@nilebrant.se
tfn 070-757 84

Suppleant  
Britt Heedman
Bastustigen 13 54633 Karlsborg
e-post britt.heedman@gmail.com
tfn 073- 841 27 71

Suppleant/kassör  
Kerstin Åseby Pihlemark
Mellangatan 13 B 546 30 Karlsborg
e-post stinagreta40@outlook.com
tfn 070-372 03 09