thumbnail image
STYRELSEN

Konstföreningens styrelse 2019:

Ordförande
Elina Smidlund, Sweco Sverige

Kassör
Leila Bouguern, Sweco Management

Styrelseledamöter
Mattias Ocklind, Sweco Architects
Maria Månsson, Sweco Sverige  
Charlotte Sönstebye, Sweco Systems
Jonas Qwist, Sweco Management
Maija Adriansson, Sweco AB

Suppleanter
Elizaveta Pronina, Sweco Structures
Charlotte Hellerström, Sweco Architects
Pia Kjellgren Schönning, Sweco Architects

Revisorer
Dana Siljeström, Sweco Architects
Britt-Marie Degerholm, Sweco Energy

Revisorssuppleant
Daniel Josefsson, Sweco Architects

Inköpsnämnd
ordinare
Charlotte Hellerström, Sweco Architects
Pirkko Lampila, Sweco Architects

Suppleant
Mattias Ocklind, Sweco Architects
Charlotte Sönstebye, Sweco Systems

Valberedning
Alan Chin och Peter Jurmala

Är du intresserad av att arbeta aktivt i konstföreningens styrelse eller dess inköpsgrupp, eller om du har andra frågor om styrelsen, kontakta ordförande Elina Smidlund.

Rekryteringsfrågor aktualiseras årligen under februari/mars inför årsmötet.