thumbnail image
STYRELSE OCH KONTAKTUPPGIFTER

Styrelsen för Gällivare-Malmbergets Konstklubb

Ordförande: Ann-Helen Mickelsson, ahmickelsson@telia.com

Vice ordförande: Sonia Wiklund, sonja.wiklund@bredband.net

Sekreterare: Sonia Wiklund, sonja.wiklund@bredband.net

Kassör: Karl Wikström, karl.wikstrom51@gmail.com

Ledamot: Alice Ek, alicegunilla.ek@hotmail.com

Ledamot: Mikael Fabricius, mikael.fabricius@comhem.se

Suppleant: Eva Alriksson, eva@alriksson.net

Suppleant: Ingela Hjalmarsson, kersik10@gmail.com

Skicka e-post till styrelsen: gema.konstklubb@gmail.com