thumbnail image
SÅ BEHANDLAR VI DINA ADRESSUPPGIFTER

EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. Förordningen ska stärka skyddet för den enskildes personuppgifter.

Gällivare-Malmbergets Konstklubb har ett adressregister för att kunna skicka information till medlemmarna och kontrollera att medlemsavgiften har betalats. Det innehåller namn, postadress, e-postadress och telefonnummer, men inte personnummer. Du har rätt att ta del av vilka uppgifter som registrerats om dig och även begära att uppgifter rättas, raderas eller blockeras.

Vi sparar dina uppgifter så länge du är aktiv medlem. Vi delar inga personuppgifter till extern part på något sätt. Eventuella frågor om vår behandling av dina personuppgifter ställs till vår kassör Karl Wikström.