thumbnail image
RECENSION AV NIELSENS UTSTÄLLNING I CORREN

Efter helgens öppning har Sievert Sjöberg på Corren recenserat vår utställning med Fredrik Nielsen. Läs hela artikeln här. 

Glaset kämpar för att skylta med sin skönhet

RECENSION De första tio åren i sitt liv, från 1977, bodde Fredrik Nielsen i Sturefors. Sedan blev det Sigtuna och Stockholm.

Han är utbildad på Kungliga konsthögskolan och har en mångårig utbildning vid glasskolorna i Orrefors och i Seattle. 

Den utställning/installation som visas hos Saabs Konstförening är av ett annorlunda slag. Nielsen har på ett personligt plan tagit utställningsrummet i besittning, tillsammans med sin konst. Plattor på golvet, podier och ena långväggen är täckta med hans telefonnummer i olika rosa nyanser. Denna invasion av en speciell sifferkombination för tankarna till en besvärjelse. Man kan inte undgå att fundera på orsaken. Men mycket måste ha att göra med en vilja till förankring, både i förflutna sammanhang och i den tid som råder nu.

De med siffror översållade podier som bär upp magnifika glasskulpturer, skickar en kraftig utmaning till de skimrande pjäserna. Podierna assisteras av andra sifferbemängda enheter. Det är dock inte så att glaset inte förmår hävda sig, men det får kämpa för att skylta med sin inneboende skönhet. Alltså kan det inte vara glasets alla företräden som varit det primära. Samtliga större glasobjekt besitter dessutom en upprorisk kraft, där deras lyster får hänga med av bara farten. 

En diskrepans, ett laddat motsatsförhållande mellan sju större glasskulpturer och de med siffror attackerade podierna uppstår och vidmakthålls, utan minsta antydan till avmattning. En känsla av förundran blir följden. Är utmaningsnivån alltför uppskruvad? Nej! Det är inte så ofta man får uppleva en så påtaglig laddning. 

Sievert Sjöberg
Corren