thumbnail image
OM KONSTENS HUS NU

UPPSALA KONSTMUSEUM har sitt ursprung i Uplands Konstförening som bildades 1933. Till en början saknades egna lokaler så utställningar fick ordnas där man kunde, ofta på någon studentnation. 1948 fick man permanent tillgång till en källarlokal i dåvarande stadsbiblioteket vid Östra Ågatan. 1972 flyttades verksamheten över till det tidigare Hotel Gillet vid Fyris torg sedan själva hotellrörelsen där hade upphört. 1993 gick så slutligen flyttlasset vidare upp till Uppsala slott där konstmuseet sedan befunnit sig fram till idag. Det stod tidigt klart att flytten upp till slottet inte var den vinstlott man från början hade tänkt sig. Dels visade sig lokalerna vara mindre ända målsenliga men framför allt hade man kraftigt underskattat den barriär som utgjordes av själva slottsbacken. Antalet besökare sjönk kraftigt det första året, från 45 000 till 15 000 personer(!).

FÖRENINGEN KONSTENS HUS NU bildades 2009 av en grupp konstintresserade som då hade tröttnat på att i ur och skur behöva ta sig uppför slottsbacken varje gång man ville besöka någon av museets utställningar. Den självklara uppgiften blev därför att verka för att konstmuseet åter skulle flytta ner på stan. Dessutom ville de att museet, precis som stadsbiblioteket, stadsteatern och konserthuset, äntligen skulle få en egen byggnad och man föreslog att en internationell arkitekttävling skulle utlysas för ändamålet.

Föreningen har genom föredrag, utställningar, insändare, debattinlägg och på andra sätt sökt vinna gehör för sin sak, ett arbete som länge fått föras i motvind. Ett nytt konstmuseum har inte varit en prioriterad fråga bland de styrande i kulturstaden Uppsala, ”landets fjärde storstad”. Idag ser det dock något ljusare ut. Vågar vi hoppas att kommunstyrelsen äntligen tar ett beslut om ett nytt konstmuseum under 2021?