thumbnail image
OM ARVIKA KONSTFÖRENING

Arvika Konstförening vill väcka, utbreda och underhålla inresset för bildande konst. Konsthallen ligger i ett mycket vackert kulturminnesmärkt sekelskifteshus i centrala Arvika, granne med turistbyrån. 

 Bli medlem i konstföreningen.
Du kan vara med och påverka konst som visas och
bidra till en levande Konsthall! 

Medlemsavgift 130 kr.
Familjemedlemskap 200 kr.
Betalas kontant/med swisch/Izettle på Konsthallen
eller till Arvika konstförening via Bankgiro: 5141-8580
OBS! Ange år, namn adress och mailadress när du betalar.

Konstföreningens medlemslotteri
Vid varje Julsalongs-vernissage lottar Arvika konstförening ut konstverk som vi köpt under passerat utställningsår, och som delas ut till våra medlemmar.

Medlemsförmåner:
• Som medlem har du 10% rabatt vid alla konstinköp på konstföreningens utställningar i Konsthallen och vissa produkter (kataloger/böcker/tryck) i butiken.
• Reducerat pris på vissa konstresor, föreläsningar eller andra arrangemang.
• Årligt medlemslotteri där familjemedlemskap á 200 kr ger två lotter.
Vinsterna köps i huvudsak in under det gångna årets utställningar på Konsthallen. Mer än hälften av medlemsavgifterna går till konstinköpen.

Styrelsen 2018
Ordförande: Monika Jansson
Sekreterare: Kerstin Söderlund
Kassör: Per-Arne Persson
Övriga ledamöter: Ulf Eriksson, Marcus Modh, Irene Heine, Emanuel Blom, Åsa Tjust, Ann-Charlott Hedenskog, Michael Sandström, Lotta Huhta. 

Konstföreningens ordförande:
Monika Jansson 070 212 44 22
monjans24@gmail.com

Sekreterare:
Kerstin Söderlund
kerstinsoderlund@telia.com

Kassör:
Per-Arne Persson 070 537 15 23
ppersone247@gmail.com