thumbnail image
KONSTHALLEN ÄR I BERGÖÖHUSET

Bergööska huset som uppfördes på 1880 talet ritades av Ferdinand Boberg. Beställare av huset var järnhandlaren Adolf Bergöö. Den gamla järnhandeln inhyser numera Hallsbergs Konsthall. 

Förutom konsthall inrymmer även byggnaden en modelljärnväg över järnvägsområdet i Hallsberg.
www.hallsbergs-mjf.com › om-oss

I byggnadens övervåning finns väggmålningar som Carl Larsson målat, https://www.karinforeningen.se

Alla dessa sevärdheter finns att se de dagar som Konsthallen har vernissage. Alltid fri entré!

Nästa vernissage är lördagen 11 januari kl 12.00 - 15.00-

Välkomna hit!