thumbnail image
KONSTENS HUS KUNGSBACKA

Vill du ingå i en intresseförening där syftet är att stödja projektet “Konstens Hus” i Kungsbacka?

Det har blivit dags att ta fram en programförklaring för Konstens Hus i Kungsbacka. Denna kan ses som en motor i processen att finna rätt entreprenörer för detta projekt. Det skulle kunna vara ett första steg för intresseföreningen att delta i projektet att ta fram en sådan programförklaring.

Vi söker entreprenörer vilka tycker om idén att få ett Konstens Hus i Kungsbacka och som är villiga att tillsammans med oss försöka påverka Kungsbacka Kommun att inse den betydelse ett Konstens Hus skulle få för Kungsbacka innerstads kulturella och sociala liv.

Se här en artikel 2019 av Mats H Ljungqvist, Journalist i Kungsbacka-Posten 0300-519 83; mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se  

Kulturfolket har tröttnat på kulturskymningen. Nu har de startat ett upprop med krav på ett eget Konstens Hus i kvarteret Ejdern. Och de har fått med sig flera tunga politiker på tåget. Kungsbacka har behandlat konstvännerna med armbågen alldeles för länge. Nu är det hög tid att sätta ner foten och skapa ett riktigt konstmuseum i kommunen. Och varför inte låta en eller flera gallerister flytta in i samma byggnad? Och när vi ändå håller på, varför inte då samtidigt leta upp alla fina målningar från Hanhalskolonin och Göteborgskoloristerna som kommunen har i förråd? Och låta dem hänga permanenta utställningar på det nya Konstmuseet? Ungefär så går tankegångarna i det upprop som medlemmarna i Norra Hallands konstförening nu sjösatt. – Kungsbacka är ingen liten kommun längre och det är dags att vi vågar vara lite uppstickare och djärva, Kungsbacka är Hallands näst största kommun, och växer mest. I ett sådant konstmuseum skulle vi kunna ställa ut både nationella och varför inte, internationella konstnärer, det skulle ge kulturlivet en väldig skjuts, säger Lisbeth Hedelin, ordförande i konstföreningen. De tänker sig ett Konstens Hus som samlar både utställningar, gallerier och lokaler för konstnärer, en samlingspunkt för bildkonst av alla former. Liknande tankar har funnits förr, men aldrig fått riktigt lyftkraft, trots ett omvittnat stort konst- och kulturintresse i kommunen. Idag samsas konstutställningarna på kulturhuset Fyren, men ytan där är begränsad och trängseln stor. Och för den breda skaran konstnärer är porten trång för att få hänga på Fyren. Dessutom påminner Lisbeth Hedelin om att Kungsbacka idag inte har ett enda galleri som säljer konst. Grannkommunen Varberg har femton. – I ett Konstens Hus skulle man också kunna få in alla de fina verken som kommunen äger, men som bara ligger i arkiv. Målningar av Torsten Billman, Thorild Olsson, eller Hanhalskolonin och Göteborgskoloristerna. Det finns en konsttradition i Kungsbacka, det är bara att lyfta fram den. Vi skulle kunna ha en permanent utställning för att hedra dem, säger Lisbeth Hedelin. Helst vill de se att ett Konstens Hus byggs i kvarteret Ejdern, jätteparkeringen vid Alléskolan, som snart ska bebyggas med bostäder och verksamheter. – Där skulle det ligga perfekt, nära och lättillgängligt för alla, mitt i staden. Alla ska kunna komma dit, alla ska känna sig välkomna där, säger Lisbeth Hedelin. Tankegångarna prövades i samband med en paneldebatt som föreningen höll i samband med årsmötet 2019.

Inbjudna var bland annat kulturnämndens ordförande Kristina Karlsson (C) och oppositionsrådet Eva Borg (S). – Hela panelen, till och med konstnärerna tände på idén, det var bingo, säger Lisbeth Hedelin. Konstföreningen jobbar i dagarna med en namninsamling för att så småningom starta en vänförening kring nytt Konstmuseum. Och målet är så klart att driva opinion. Innebär detta att ni också sneglar på Alléskolan, att den skulle kunna bli den nya konsthallen? – Vi vill inte ge oss in i politiken eller striden kring Alléskolan. Men kvarteret Ejdern är en perfekt plats för ett konstmuseum med konsthall, säger Lisbeth Hedelin. Kristina Karlsson, Center-veteran som nyss valts till ordförande i nämnden för Kultur och Fritid, välkomnar idén. – Men de måste samla och driva opinion för det här och samla så många intresserade de kan och bredda initiativet. Det kan vara de fria teatergrupperna, det kan vara andra kulturföreningar, inte för att bygga ett andra Fyren, men lite åt det hållet. Och gäller det att bygga nytt så måste de hitta en finansiär att samarbeta med, mer troligt är i så fall att de tar över en redan befintlig lokal, både Kyrkskolan vid torget, eller Alléskolan skulle ju kunna renoveras, säger hon.

Kommunalrådet Eva Borg gör också tummen upp för konstmuseet. – Jag skulle gärna se ett konstmuseum och en konsthall i Kungsbacka, det är något vi saknar. Vi har många fina konstnärer, både aktiva och sådana som inte finns med oss längre. Det hade varit väldigt roligt att ha ett ställe där vi kan visa upp deras arbete, säger hon. Hon välkomnar att frågan nu kommer upp på dagordningen. – Kungsbacka är en kommun med ett stort konst- och kulturintresse, många invånare tycker att detta är viktigt. Det är bra att konstföreningen nu skapar en opinion och driver på. Mitt tips är att de också ska bredda frågan, det finns andra kulturföreningar som också tycker detta är viktigt, säger Eva Borg. Kungsbacka kritiseras ju ofta för att hellre bygga idrottsplatser än konsthallar. Hur ser du på den kritiken? – Det är ju bara att se hur verkligheten ser ut. Då är det bra att opinionen samlar sig. Har kulturvännerna varit för tysta tidigare? – De kanske inte har fått komma fram lika tydligt. Jag välkomnar att de här frågorna nu börjar att höras lite tydligare, säger Eva Borg. Och det har mullrat allt tydligare i kulturkretsar på senare år. Kritiken går ut på att Kungsbacka har ett alltför ensidigt fokus när det gäller kultursatsningar. Kulturhuset Fyren bantades redan på ritningsstadiet och blev snabbt för litet i en kommun som växer med 1 000 invånare om året. Och de satsningar som kommunen numera gör handlar mer om att bygga nya idrottshallar och konstgräsplaner än om lokaler för konst och kultur. Kulturlivet får lita till ideella krafter och egna initiativ. Ett exempel på det som ofta lyfts fram är kulturföreningen Alléteatern. De byggde med egna krafter om Alléskolans gamla gymnastiksal till en liten teaterlokal, en så kallad “black box” med plats för ett 40-tal personer i publiken. Liknande kritik har hörts om kommunens egna konstsamling. Den består av verk som köpts in av kommunen eller helt enkelt skänkts till Kungsbackas invånare. För snart tio år sedan kritiserade kommunens egna revisorer den dåliga ordningen kring konstsamlingen. En inventering sjösattes som bland annat upptäckte att verk av framstående samtidskonstnärer försvunnit och att mängder av konst stod undanställda i magasin. Nu görs inventeringen av kommunens konst varannat år. Enligt de senaste uppgifterna har kommunen 2 433 registrerade konstverk. Hälften av dem står undanställda i kommunens konstförråd. 

Mats H Ljungqvist
Journalist Kungsbacka-Posten
0300-519 83
mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se