thumbnail image
KALENDARIUM

  

Kalendarium Ljusterö konstförening
 

Utställning med Gunilla Broström - inställd            

Årsmöte Ljusterö konstförening - digitalt via Skype - separat info till medlemmarna

Vinprovning i Konsthallen, endast för medlemmar - inställd

Konstresa till Riga, endast för medlemmar – flyttad till 2:a veckan i sept. 

Lördag 25 april kl 14.00–15.00  Linda Rapp, musikunderhållning.
flyttat till hösten

Sanna Martin, musikträff - flyttad till hösten 

Tisdag 19 maj kl. 13.00 Tensta Konsthall, inställt

Lördag 13 juni Punsch under eken med Claes Moser

OBS! På vår hemsida www.ljusterokonstforening.se
hittar du information om respektive utställning där du också anmäler dig
till våra medlemsaktiviteter!

Här finns också information om
- Turordordning samt återbetalning vid våra medlemsaktiviteter
- Ljusterö konstförenings bankgironummer
- Information om Ljusterö konstförenings stadgar
- Hantering av hur vi hanterar GDPR