thumbnail image
INFORMATION OM KLUBBEN

2 min read

 Ska vi bilda en konstklubb? Frågan ställdes av Modo-anställde Lennart Sjögren i ett upprop publicerat i personaltidningen Insikt på våren 1959. Reaktionen blev mycket positiv och redan ett halvt år senare, den 25 november, utsågs en styrelse för klubben som fick namnet MoDo Konstklubb.  MoDo på den tiden var en stor koncern med många blandade verksamheter. Runt milleniumskiftet upphörde MoDo som företag att existera, men MoDo konstklubb levde vidare. Tidigare hade medlemmarna sitt ursprung från gamla före detta Modo-företag. Men idag välkomnar vi vem som helst som anser sig vara en "Nolaskogsare", det vill säga att man bor eller någon gång har bott i Örnsköldsvik.

Klubben är en en ideell förening och därmed icke-vinstdrivande. Den drivs helt på ideell basis utav styrelsen som utses av medlemmarna på årsmötet. Medlemskapet kostar 30 kr/mån (2022) som faktureras en gång per år. Med sitt medlemsnummer deltar medlemmen automatiskt i vår- och höstutlottningen. 

Vi köper in konst löpande under hela året. Den konst vi köper kommer från hela Sverige, men i första hand vill vi stödja regionala konstnärer. Vi köper konst som är gjord både med traditionella och nya moderna tekniker. Förutom tavelkonst köper vi även skulptural konst.  Vår huvudsakliga aktivitet är att arrangera två stycken konstlotterier per år, en på våren och en på hösten. Alla medlemmar är med i utlottningen med sitt medlemsnummer. Vinnarna får ett ordningsnummer var, där den första vinnaren har möjlighet att välja ett verk från hela utbudet i utlottningen. Nummer två står sedan på tur och så vidare. Utlottningarna brukar ske på Bruksgården.