thumbnail image
INFORMATION OM ANMÄLAN

Välkommen som medlem!  

Besök vår hemsida för uppdateringar, t ex inställd dag och tid/besked om fullbokat m.m. Du anmäler dig genom att klicka på bilden där det står "Anmäl dig här". På bilden ser du även hur många platser som finns kvar. Du får besked direkt när du anmäler dig och är det fullt hamnar du på väntelista. Anmälan är bindande! Betalning sker antingen via swish (information om swishnummer går ut några dagar innan aktuell aktivitet) eller med kontanter på plats (ta gärna med jämna pengar).

ÅTERBUD tas emot senast tre arbetsdagar före aktivitet, därefter får du betala kostnaden för aktiviteten om du får förhinder eller blir sjuk.

Styrelsen kan ställa in en aktivitet om antalet anmälda understiger hälften av antalet tänkta deltagare eller om arrangören har andra minimikrav.

ADRESSÄNDRINGAR görs till Birgitta Hedberg.

VÄLKOMMEN!

… även med tips på det du tycker vore intressant att besöka!