thumbnail image
HANTERING AV PERSONINFORMATION

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Den 25 maj 2018 börjar dataskyddsförordningen (på engelska förkortad GDPR, General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen. GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter.

Dina rättigheter enligt GDPR 
Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig.
Hör av dig till konstföreningens kontaktperson om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter
Som medlem i Vimmerby konstförening sparas uppgifter om namn, postadress, eventuell e-postadress och medlemsnummer. Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du är medlem i konstföreningen. Uppgifterna används för att kunna skicka information till dig om vår verksamhet.  Uppgifterna ligger också till grund för ditt deltagande i konstföreningens medlemslotteri. Vi lämnar inga uppgifter vidare till tredje part.

Mer information om GDPR 
Vill du veta mer om GDPR kan du besöka Datainspektionens hemsida.