thumbnail image
HANTERING AV MEDLEMSREGISTER

Hantering av personuppgifter enligt GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning, som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. För att vi skall kunna behandla dina uppgifter ber vi dig läsa igenom följande information. 

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du är medlem i Konsthistoriska klubben. Uppgifterna används för att kunna skicka information till dig om medlemsmöten, föreläsningar och resor. 

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få registerutdrag med de uppgifter som vi lagrat om dig. Vi lagrar enbart namn, adress, telefonnummer och e-postadresser. 

Om du inte godkänner vårt sätt att hantera dina personuppgifter, enligt ovan eller har frågor, ber vi dig ta kontakt med vår registeransvarige Anita Hull. anita.hull@gunhull.se, mobil 0706- 101082.