thumbnail image
GIACOMETTI MODERNA MUSEET

 

GIACOMETTI

ANSIKTE MOT ANSIKTE

10.10 2020 – 17.1 2021

STOCKHOLM

Alberto Giacometti gick sin egen väg inom den europeiska modernismen, ständigt på jakt efter ett nytt bildspråk för skulpturen som ”verklighetens dubbelgångare”. I utställningen ”Giacometti – Ansikte mot ansikte” möter du skulptur och måleri och följer utvecklingen i Giacomettis konst, från postkubism och surrealism till efterkrigstidens realism.

läs mer https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/alberto-giacometti/

FÖRKÖPSBILJETT KRÄVS

Förköpsbiljett krävs av alla besökare till utställningen ”Giacometti – Ansikte mot ansikte”, gäller även barn och övriga med fri entré. Detta är en åtgärd för att minska smittspridning av coronavirus.