thumbnail image
DEBATT 2020/21

HÄR KAN DU FÖLJA DEBATTEN VIA ARTIKLAR I UNT ANGÅENDE ETT NYTT KONSTMUSEUM.

  

"BYGG ETT KONSTMUSEUM FÖR FRAMTIDEN"
Konstkritikern Christian Chambert efterlyser en utredning om bygge av ett nytt konstmuseum. UNT 8 april 2021
https://unt.se/artikel/bygg-ett-konstmuseum-for-framtiden/rgqw8vpl


KAMPEN FORTSÄTTER FÖR NYTT MUSEUM
Hej alla konstens vänner som kämpar för att ge kulturen ett värdigt hus skriver Hans Lindström, konstnär, Öregrund i UNT 24 mars 2021
https://unt.se/nyheter/artikel/kampen-fortsatter-for-nytt-museum/jdm9nn1j


ÄR INTE KANIKEN BÄTTRE ÄN TVÄRSTOPP?
Det enda raka om vi ska få ett bättre konstmuseum är att ställa sig frågan: är inte Kaniken bättre än att allt tar tvärstopp? Skriver Fredrik Olsson, Uppsala i UNT 24 mars 2021
https://unt.se/nyheter/artikel/ar-inte-kaniken-battre-an-tvarstopp/r290vy7l


KULTURNÄMNDEN SÄGER NEJ TILL NY LÅNGBÄNK
Nej till långbänk och ja till en snabb lösning – en enig kulturnämnd i Uppsala ställer sig nu bakom ett gemensamt yttrande för att hålla liv i konstmuseifrågan. UNT 25 mars 2021
https://unt.se/kultur-noje/artikel/kulturnamnden-sager-nej-till-ny-langbank/lqnv86


PELLING: "VI DRAR TILLBAKA FÖRSLAGET FÖR UPPSALA SLOTT"  
Planerna på att placera det framtida konstmuseet i Uppsala slott skrotas. "Det finns inget politiskt stöd för vårt förslag", säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. UNT 22 mars 2021  https://unt.se/nyheter/artikel/pelling-vi-drar-tillbaka-forslaget-for-uppsala-slott/rm6q45nj 


STOPPA KULTURMORDET PÅ SLOTTET I UPPSALA
SD: Förslaget om nytt konstmuseum är förödande. ”… Låt slottet vara slott. Utred ordentligt alla möjliga alternativ, innan vi påbörjar byggandet av ett nytt konstmuseum.” Aftonbladet 18 mars 2021
https://www.aftonbladet.se/a/86RbvG?refpartner=link_copy_app_share

  

LAGBROTT ATT NEKA EXTRA SAMMANTRÄDE I KOMMUNFULLMÄKTIGE  Beslutet att stoppa ett extra sammanträde i kommunfullmäktige är olagligt. Det säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.  UNT 16 mars 2021
https://unt.se/artikel/lagbrott-att-neka-extra-sammantrade-i-kommunfullmaktige/jvewkyer 


SLOTTSMILJÖN SKA GIVETVIS BEVARAS  
Det förekommer många felaktiga påståenden i debatten om nytt konstmuseum, skriver Mohamad Hassan. UNT 16 mars 2021 https://unt.se/kultur-noje/artikel/slottsmiljon-ska-givetvis-bevaras/req4745r 


GÖRAN STERNER: UTBRYTARNA BEHÅLLER LEDARTRÖJAN TILLS VIDARE
Klungan hann nästan i fatt utbrytarna. Men efter beskedet om att det inte blir något extra sammanträde i fullmäktige om konstmuseet ser det ut som om S, L och V får behålla ledartröjan ett tag till. UNT 14 mars 2021
https://unt.se/kultur-noje/artikel/utbrytarna-behaller-ledartrojan-tills-vidare/jdmvqx1j


"FÖRSTÅR INTE HUR HON KOMMIT FRAM TILL BESLUTET"  Åsikterna går isär om beslutet att avslå kravet på ett extra fullmäktige med fokus på Uppsala slott och konstmuseet. Mohamad Hassan (L) välkomnar beslutet, medan Fredrik Ahlstedt (M) blåser till politisk strid skriver Göran Sterner i UNT 14 mars 2021  https://unt.se/kultur-noje/artikel/forstar-inte-hur-hon-kommit-fram-till-beslutet/r3085kkr


CENTERPARTIET ÖVERKLAGAR BESLUT OM KONSTMUSEET  Debatten kring placeringen av Uppsala konstmuseum fortsätter. Nu överklagar Centerpartiet kommunstyrelsens beslut till förvaltningsrätten – detta efter att fullmäktigeordförande Eva Edwardsson (L) nekat extra sammanträde. SVT 12 mars 2021  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/centerpartiet-overklagar-beslut-om-konstmuseet


OVÄRDIGT MAKTSPEL FÖR ATT UNDVIKA NEDERLAG  Beslutet att neka ett extra kf-sammanträde är inte problematiskt, men däremot det maktspel som lett fram till det. Skriver Karl Rydå i UNT 12 mars 2021  
https://unt.se/nyheter/artikel/ovardigt-maktspel-for-att-undvika-nederlag/lqnzp4dl     

    

DÄRFÖR SÄGER HON NEJ TILL ETT EXTRA FULLMÄKTIGE
Det blir inget extra sammanträde i kommunfullmäktige om placeringen av Uppsala konstmuseum. Det meddelar Eva Edwardsson (L), fullmäktiges ordförande på fredagsmorgonen. UNT 12 mars 2021
https://unt.se/nyheter/artikel/darfor-sager-hon-nej-till-ett-extra-fullmaktige/r17pw36r


STOPPA FÖRSLAGET OM ETT UTÖKAT KONSTMUSEUM
Genom ett extra kf-sammanträde kan förslaget om nytt konstmuseum stoppas, skriver Jonas Segersam (KD) med flera. UNT 10 mars 2021
https://unt.se/kultur-noje/artikel/stoppa-forslaget-om-ett-utokat-konstmuseum/r5ym44gj


JOHAN RUDSTRÖM: LÅT FOLKET BESTÄMMA OM SLOTTET
Oppositionen och MP gör helt rätt i att syna kommunstyrelsens maktspråk. UNT 8 mars 2021
https://unt.se/artikel/lat-folket-bestamma-om-slottet/r308y9er


KRAVET: LÅT FULLMÄKTIGE BESLUTA OM KONSTMUSEET
Skrota planerna på ett konstmuseum i Uppsala slott och gå vidare med Kaniken. Det är innebörden i den begäran om ett extra fullmäktigesammanträde som nu lämnats in. Skriver Göran Sterner i UNT 8 mars 2021
https://unt.se/artikel/kravet-lat-fullmaktige-besluta-om-konstmuseet/jpk5p0qr


"KANIKEN ETT ALTERNATIV MED MÅNGA BRISTER"
Kaniken är ett alternativ med flera brister, skriver Mohamad Hassan (L) i en replik på debattartikeln från bland andra Johanna Uddén och Johanna Hästö. 4 mars i UNT
https://unt.se/artikel/kaniken-ett-alternativ-med-manga-brister/rgqp107l


FÖRSLAGET FÖRBINDER ÄVEN CENTRALA DELAR I UPPSALA  Inget förslag kommer tillåtas äventyra den historiska slottsmiljön eller Uppsalas välkända siluett, skriver Erik Pelling 5 mars i UNT  
https://unt.se/artikel/forslaget-forbinder-aven-centrala-delar-i-uppsala/r96endmr 


OKUNNIGT INHOPP AV LJUNGGREN  
Trots att läget ser närmast nattsvart ut så finns det alltså fortfarande hopp om räddning för oss som undertecknat. Frågan är vem som kan rädda Stig-Björn Ljunggren? Skriver Tomas Klang 5 mars 2021
https://unt.se/artikel/okunnigt-inhopp-av-ljunggren/lwwg26yl 


REN POPULISM AV LJUNGGREN   
Den blottar det förakt för kulturarbetare som Stig-Björn Ljunggren hyser skriver Johanna Uddén 5 mars 2021  
https://unt.se/artikel/ren-populism-av-ljunggren/r291733l 


SÄNK VOLYMEN, SMAKVÄKTARE!  
”På mina besök i Uppsala läser jag förstås med stor iver UNT. Som söndagens tidning, där det stod att läsa en insändare av några av dessa framstående väktare av den goda smaken…” skriver Stig-Björn Ljunggren, Blekinge/Uppsala i UNT 3 mars 2021  https://unt.se/artikel/sank-volymen-smakvaktare/r96e2dvr 


SEBASTIAN JOHANS: UPPSALA KONSTMUSEUM STÅR KVAR PÅ RUTA  ETT  Efter decennier av debatt beslutade Uppsala kommunstyrelse under onsdagseftermiddagen att stadens konstmuseum blir kvar i slottet. Denna lokal kan aldrig dra till sig en stor och bred publik, skriver Sebastian Johans. DN 3 mars 2021  https://www.dn.se/kultur/sebastian-johans-uppsala-konstmuseum-star-kvar-pa-ruta-ett/ 


PLATS FÖR NYA KONSTMUSEET LIGGER KVAR EFTER OMRÖSTNING  
Uppsala kommun går vidare med utredningen av Slottet som fortsatt hemvist för konstmuseet. Det beslutade kommunstyrelsen i dag. Nu ska tre partier kräva ett extra fullmäktige för att kunna stoppa planerna. UNT 3 mars 2021  
https://unt.se/nyheter/artikel/plats-for-nya-konstmuseet-ligger-kvar-efter-omrostning/jdmv4m1j 


RÄDDA UPPSALA SLOTT OCH STRÄVA EFTER VERKSHÖJD!  
Kulturen i Uppsala behöver en renässans, inte ingrepp i slottsmiljön, skriver Arne Sandemo och Christopher Lagerqvist 2 mars 2021 i UNT  https://unt.se/nyheter/artikel/radda-uppsala-slott-och-strava-efter-verkshojd/j86gvz4r 


NEJ TILL SLOTTET SOM FRAMTIDA KONSTMUSEUM!  
Att permanenta konstmuseet i Slottet är fel väg att gå. skriver 17 personer inom stadsbyggnads-, kultur- och konststområdet. UNT 28 februari 2021  https://unt.se/nyheter/artikel/nej-till-slottet-som-framtida-konstmuseum/rgq1k0el 


KONSTBRANSCHEN SÄGER IFRÅN!  
Konstmuseets lokalisering är en fråga där politikerna måste ta ställning till vad kulturen har för roll i ett demokratiskt samhälle, skriver ett 50-tal konstnärer och konstförmedlare. UNT 28 februari 2021  
https://unt.se/nyheter/artikel/konstbranschen-sager-ifran/r96n03mr 


POLITISKA STRIDEN OM KONSTMUSEET HÅRDNAR  
Miljöpartiet, Moderaterna och Centern kräver att frågan om Uppsala konstmuseums lokalisering avgörs av kommunfullmäktige 22 mars. De tre partierna gör som väntat tummen ned för det mesta i det beslut som kommunstyrelsen väntas fatta 3 mars. UNT 26 februari 2021  https://unt.se/artikel/politiska-striden-om-konstmuseet-hardnar/r075md0l

 

GÖRAN STERNER: ... OCH IN KASTADES ETT HÖGEXPLOSIVT KINDERÄGG"
I dag torsdag bereder kommunstyrelsens arbetsutskott ett ärende med rubriken "Fördjupat förhandlingsuppdrag kring Uppsala slott som en plats för konst, kunskap och rekreation". Det är mer spännande än det låter. UNT 25 februari 2021
https://unt.se/nyheter/artikel/-och-in-kastades-ett-hogexplosivt-kinderagg/lz9kqxpj


UPPSALA FÖRESLÅS FÅ NYTT HISTORISKT CENTER
Uppsala Historiskt Centrum presenterades i förslaget kring konstmuseet som lades fram av den politiska majoriteten i kommunstyrelsen förra veckan. UNT 25 februari 2021
https://unt.se/nyheter/artikel/uppsala-foreslas-fa-nytt-historiskt-center/j86gk84r


MILJONER PÅ ETT DÅLIGT ELLER ETT ÄNNU SÄMRE ALTERNATIV
Varför debattera när frågan är avgjord i förväg, skriver Uppsalapoeten Krister Gustavsson i UNT 24 februari 2021
https://unt.se/artikel/miljoner-pa-ett-daligt-eller-ett-annu-samre-alternativ/j86gdvyr  


ÄN FINNS CHANSEN – FÖRSTÖR INTE UPPSALA SLOTT!
Beslutet om Uppsalas konstmuseum bör fattas av kommunfullmäktige, skriver Jonas Petersson med flera.
Läs hela artikeln i UNT 24 februari 2021  
https://unt.se/.../an-finns-chansen--forstor.../joxz788j  


FÖRSLAGET SOM BÅDE HISSAS OCH DISSAS
En hiss och en gångbro ingår i den större satsning som planeras vid Uppsala slott. Reaktionerna på förra veckans besked har inte låtit vänta på sig.
https://unt.se/artikel/forslaget-som-bade-hissas-och-dissas/r306kpkr
UNT Ida Hallmén 23 februari 2021


HASSAN: ORÖRD VY MOT SLOTTET TROTS HISSEN
Skisserna på hissen upp till Uppsala slott är missvisande, enligt kommunalrådet Mohamad Hassan (L). "Hissen kommer inte att nå högre än till slottets sockel", säger han. UNT 23 februari 2021
https://unt.se/nyheter/artikel/hassan-orord-vy-mot-slottet-trots-hissen/l60d92el


UPPSALABORNA BORDE FÅ RÖSTA OM KONSTMUSEET
Att bygga en Vasa-hiss till Slottet stärker inte kulturlivet, UNT 23 februari 2021
Marius Domeika, Sakområdesledare Kultur, Utvecklingspartiet demokraterna Karin Ericsson, tidigare ledamot i plan- och byggnadsnämnden, Amanda Andén, partistyrelsen, Utvecklingspartiet demokraterna. UNT 23 februari 2021
https://unt.se/nyheter/artikel/uppsalaborna-borde-fa-rosta-om-konstmuseet/r29ez3vl


OPPOSITIONEN REDO FÖR STRID I KONSTMUSEIFRÅGAN
Majoritetspartierna har gett upp försöken att komma överens – oppositionen förbereder sig på strid. I Unt 22 februari 2021
https://unt.se/.../oppositionen-redo-for-strid-i.../rk2n4nvr


SVARAR: VI STÄRKER SLOTTET SOM BESÖKSMÅL
Erik Pelling (S) och Mohamad Hassan (L) svarar på UNT ledares kritik (19/2) mot planerna på ett nytt konstmuseum vid Slottet.
https://unt.se/kultur-noje/artikel/kommer-starka-slottet--svarar-pa-unts-kritik/jpk7d1qr


MUSEICHEFEN SER MÖJLIGHETER MED SLOTTSPLANEN
Daniel Werkmäster, chef för Uppsala konstmuseum, välkomnar att det nu finns ett besked om var det framtida museet ska ligga. Han ser stora möjligheter med det upplägg som presenterades tidigare i veckan. UNT 20 februari 2021
https://unt.se/kultur-noje/artikel/museichefen-ser-mojligheter-med-slottsplanen/jn4nmd2l


MUSEIBESLUTET ÄR ETT KULTURPOLITISKT HAVERI  Otroligt att våra politiska företrädare inte inser det självklara i att Uppsala ska ha ett centralt och lättillgängligt konstmuseum, skriver Staffan Lövgren och Tomas Klang.  Läs hela artikeln på UNT 19 februari 2021  https://unt.se/.../museibeslutet-ar-ett.../rk2nwywr 


ETT (ORD)VAL OVÄRDIGT UPPSALA Idrottsarenor får kosta, men för kulturen duger tydligen halvmesyrer, skriver Cristina Karlstam i UNT 19 februari 2021  
https://unt.se/artikel/ett-ordval-ovardigt-uppsala/rk2ndqmr 


NÄRINGSLIVET OM KONSTMUSEET: "IGENOMPRESSAT BESLUT"
Beslutet om att behålla konstmuseet i Uppsala slott har rört upp känslor i stans konstkretsar. Men även Uppsalas besöksnäring och näringsliv har vägt in i frågan. UNT 16 februari 2021
https://unt.se/nyheter/artikel/naringslivet-om-konstmuseet-igenompressat-beslut/req9p35r


"TRÖSKLARNA TILL SLOTTET FORTFARANDE LIKA HÖGA"
besvikelsen i Uppsalas konstliv var stor dagen efter beskedet om att konstmuseet blir kvar på slottet. UNT 17 februari 2021
https://unt.se/nyheter/artikel/upprord-over-beskedet-om-museet-jattedaligt-beslut/l60dz59l

MILJÖPARTIET: PLACERA KONSTMUSEET I KANIKEN  Miljöpartiet kommer att rösta för ett nytt konstmuseum i kvarteret Kaniken, skriver Linda Eskilsson och Rickard Malmström.  UNT 16 februari 2021  https://unt.se/nyheter/artikel/miljopartiet-placera-konstmuseet-i-kaniken/req90pxr 


MUSIEBESLUT SOM GÅR PÅ TVÄRS MOT FOLKVILJAN  Varken Uppsalaborna eller de folkvalda vill ha ett nytt konstmuseum på Slottet. Skriver Johan Rudström på UNT:s ledarsida 16 februari 2021  
https://unt.se/nyheter/artikel/musiebeslut-som-gar-pa-tvars-mot-folkviljan/rk2nmqwr


ISLOSSNING PÅ GÅNG FÖR KONSTMUSEET?  Ingen tjänar på att man försöker tvinga ihop Slottet och konstmuseet med varandra, skriver Staffan Lövgren och Tomas Klang. UNT 16 februari 2021  
https://unt.se/artikel/islossning-pa-gang-for-konstmuseet/r17e9v6r


 BYGG ETT HELT NYTT KONSTMUSEUM LÄNGS ÅSTRÅKET
Kommunen rullar ut miljarder till arenor för olika idrotter. Nu är det dags för konsten, skriver Christian Chambert  UNT 15 februari 2021 .
https://unt.se/artikel/bygg-ett-helt-nytt-konstmuseum-langs-astraket/j868xnqr


CENTERPARTIET: KANIKEN BÄSTA ALTERNATIVET
Centerpartiet har bestämt sig: Kaniken är den bästa lokaliseringen för Uppsala konstmuseum.
UNT 30 januari 2021
https://unt.se/nyheter/artikel/centerpartiet-kaniken-basta-alternativet/r5y9yoqj


"LÄGET OCH TILLGÄNGLIGHETEN TALAR FÖR KANIKEN"
Kaniken blir nytt hem för Uppsala konstmuseum om allmänheten får bestämma. Det framgår av den sammanställning av inlämnade synpunkter som nu är klar. UNT 30 januari 2021
https://unt.se/mina-nyheter/mitt-nyhetsflode/artikel/laget-och-tillgangligheten-talar-for-kaniken/jdmw5qvj


DET ÄR DAGS FÖR KONSTMUSEET ATT LÄMNA SLOTTET  
Det centrala läget talar för att låta Kaniken inhysa det nya konstmuseet. Ledaren UNT 30 januari 2021
https://unt.se/nyheter/artikel/det-ar-dags-for-konstmuseet-att-lamna-slottet/r96z6wmr 

 

NÄMNDERNA PEKAR INTE UT NÅGOT AV ALTERNATIVEN
Kaniken eller Uppsala slott? Varken gatu- och samhällsmiljönämnden eller kulturnämnden väljer att sätta ned foten i sina remissvar inför beslutet om nytt konstmuseum. UNT 29 januari 2021
https://unt.se/kultur-noje/artikel/namnderna-pekar-inte-ut-nagot-av-alternativen/reqnd7yr


SKAPA ETT KULTURCENTRUM I ÅNGKVARNEN
Ett av alternativen i utredningen om konstmuseets placering är kvarteret Ångkvarn.  Kvarteret utstrålar kultur och tradition i varje tegelsten. I närheten finns centrum, stora grönytor och vatten. Matts Ytterström, Fullerö Hage´. Insändare i UNT 24 jan 2021 https://unt.se/nyheter/artikel/skapa-ett-kulturcentrum-i-angkvarnen/r961645r


KERSTI KOLLBERG: LÄGET, LÄGET, LÄGET TALAR FÖR KANIKEN
I avsaknad av ett helt nybyggt konstmuseum är en placering i Kaniken det bästa alternativet. Artikel i UNT 2 janauari 2021
https://unt.se/artikel/laget-laget-laget-talar-for-kaniken/l602pw9l  

  

"VI SKA NER FRÅN SLOTTET, DÅ FÅR DET VÄL KOSTA"
Det nya konstmuseet i Uppsala måste ligga centralt. Det är föreningen Konstens Hus Nu, KHN, övertygelse sedan tio år tillbaka och den håller de fast vid. Intervju med Staffan Lövgren i UNT 17 dec 2020
https://unt.se/kultur-noje/artikel/vi-ska-ner-fran-slottet-da-far-det-val-kosta/j866w81r

  

SÅ KAN FRAMTIDENS KONSTMUSEUM SE UT
Nu finns två färdiga förslag på hur Uppsala konstmuseum kan se ut i framtiden.
https://unt.se/kultur-noje/artikel/forslaget-sa-ska-uppsalas-nya-konstmuseum-se-ut/r077zg9l


NÄR SKA DET SATSAS HELHJÄRTAT PÅ KULTUREN?
UNT:s ledare den 28 november handlade om Oktagonen och vikten av att Uppsala får ännu en arena för idrott. Här ett experiment där centrala delar av samma text fått ett nytt innehåll genom att ”idrott” och ”arena” bytts ut mot ”kultur” och ”konstmuseum”.
UNT 7december 2020
https://unt.se/artikel/nar-ska-det-satsas-helhjartat-pa-kulturen/jveky51r


LÅT OSS SLIPPA LÅNGBÄNK OM KONSTMUSEET
När det nu finns en samsyn om ett nytt konstmuseum startar ett krypskytte mot de två alternativ som politiken enats om att studera vidare. Det är legitimt att ifrågasätta och föra fram alternativa lösningar, men till vilken nytta? undrar Arne Sandemo (M) och Markus Lagerquist (M).  UNT 14 November 2020
https://unt.se/kultur-noje/artikel/lat-oss-slippa-langbank-om-konstmuseet/4jpwxd7r


KULTURNÄMNDEN PASSERAD I KONSTMUSEIFRÅGAN
Debatten om ett framtida konstmuseum i uppsala rullar vidare.
Frågan om museets placering har utretts minst två gånger tidigare, skriver Bertil Norbelie (M), ledamot i kulturnämnden.
UNT 9 november 2020
https://unt.se/kultur-noje/artikel/kulturnamnden-passerad-i-konstmuseifragan/nrg7x47r   


REPLIK:"KONSTMUSEET SKA INTE VARA DRAGKROK FÖR SLOTTET"
Roland Edwardsson tycker att konstmuseet ska ligga kvar i slottet för att förse detta med besökare. Det är en tanke som vi som kämpar för ett nytt konstmuseum försökt att värja oss emot i alla år, skriver Tomas Klang i UNT 5 november 2020
https://unt.se/kultur-noje/artikel/replikkonstmuseet-ska-inte-vara-dragkrok-for-slottet/7rkeg9er


"NYBYGGE GER MINDRE PENGAR TILL VERKSAMHETEN"
Allt pekar på att kommunstyrelsen i februari 2021 fattar beslut om att gå vidare med antingen slottet eller Kaniken som framtida hem för Uppsalas konstmuseum. Läs hela intervjun med Linda Eskilsson i UNT 4 november 2020 av Göran Sterner.
https://unt.se/.../nybygge-ger-mindre-pengar.../4jpn5d0r 

 

DAGS ATT INFRIA FÖRHOPPNINGARNA OM ETT KONSTENS HUS
Som en av de påstått ”elitistiska” personerna kan jag bara notera breddningen av debatten med tillfredsställelse, övertygad som jag är om vikten av ett publiktillvänt Konstens hus, skriver Cristina Karlstam. UNT 29 oktober 2020
https://unt.se/kultur-noje/artikel/dags-att-infria-forhoppningarna-om-ett-konstens-hus/5lzeem1l

 

KANIKEN KAN OMVANDLAS TILL ETT ATTRAKTIVT KONSTMUSEUM
Metod arkitekter svarar på kulturgeograf Hans Perssons debattartikel om Uppsala konstmuseum.
Läs hela artikeln i UNT 27 oktober 2020.
https://unt.se/kultur-noje/artikel/kaniken-kan-omvandlas-till-ett-attraktivt-konstmuseum/1jdyqo4j


UPPSALA BORDE TA LÄRDOM AV NYKÖPING
Kommunalt självskadebeteende att inte bygga ett nytt konstmuseum, anser Christian Chambert.
Läs hela artikeln i UNT 22 oktober 2020"
https://unt.se/artikel/uppsala-borde-ta-lardom-av-nykoping/4lq63zpj


VARFÖR INTE KONSTMUSEUM I SVETTIS?
"Men nog skulle man kunna utnyttja detta förnämliga läge, den vackra jugendbyggnaden och de stora ljusa hallarna på ett bättre sätt, nämligen som konstmuseum”. Insändare i UNT 19 oktober 2020
https://unt.se/asikt/insandare/artikel/varfor-inte-konstmuseum-i-svettis/9lyye3vl


REPLIK: KOM TILL SKOTT OCH BYGG NÅGOT HÄPNADSVÄCKANDE Anders Westerlund svarar på Johan Janssons debattartikel, där han föreslår att Uppsala konstmuseums utställningsverksamhet förläggs på befintliga platser över hela staden. UNT 15 oktober 2020 https://unt.se/.../replik-kom-till-skott-och.../wjv7n2oj 


REPLIK: ÄR VERKLIGEN LÄGET DET STÖRSTA PROBLEMET?
Uffe Söderberg ifrågasätter allmänintresset i att göra Uppsala till europeisk kulturhuvudstad."  UNT 15 oktober 2020
https://unt.se/.../replik-ar-verkligen-laget-det.../kr238ppl 


KONSTMUSEET BEHÖVER INTE STÅ ENSAMT
Johan Jansson, docent i kulturgeografi, vill se mer nytänkande i debatten om Uppsala konstmuseums placering.
UNT 15 oktober 2020
https://unt.se/.../konstmuseet-behover-inte-sta.../4jp92y6l


UPPSALA ÄR VÄRT ETT SJUJÄKLA KONSTMUSEUM
Konsten behöver ta plats i Uppsala och Uppsala behöver ta plats i konstvärlden, skriver Hans Persson i UNT den 7 oktober 2020
https://unt.se/artikel/uppsala-ar-vart-ett-sjujakla-konstmuseum/5lzdnnqrfbclid=IwAR2nlMEUP12O05fQCV5Svlvs3YHwC3f4TjfJBCvqIKO4iJcL3cfTjZ-Dsjs


VILL INTE UPPSALA BLI EUROPEISK KULTURHUVUDSTAD?
Ett konstmuseum i årummet skulle göra Uppsala rikare, enligt Sten Åke Bylund.
UNT 1 OKTOBER 2020
https://unt.se/kultur-noje/artikel/vill-inte-uppsala-bli-europeisk-kulturhuvudstad-/7rk31mwl


ETT KONSTMUSEUM VÄRT NAMNET BÖR LIGGA I CENTRUM
Anledningarna till att valet av konstmuseets placering bör falla på Kaniken är många,
menar Ulf Segerlund och Staffan Karlsson, Metod arkitekter.  
Läs hela artikeln i UNT 21 september 2020
https://unt.se/artikel/ett-konstmuseum-vart-namnet-bor-ligga-i-centrum/1l721owj

    

INTE HELLER KANIKEN DUGER SOM KONSTMUSEUM
Kaniken har fått ett "wild card" inför beslutet om ett framtida konstmuseum.
Men förslaget väcker frågor skriver Christian Chambert i UNT 6 september 2020.
https://unt.se/artikel/inte-heller-kaniken-duger-som-konstmuseum/4jp4gzkj


GÖR UPPSALA TILL EN KULTURSTAD VÄRD NAMNET
Sveriges fjärde kommun eller stad, hur man nu ser det, har inte något hus som representerar konsten skriver Helena Harnesk.
UNT 21 juli 2020
https://unt.se/kultur-noje/artikel/gor-uppsala-till-en-kulturstad-vard-namnet/wjo7ov1r


BYGG ETT HÖGKLASSIGT KONSTMUSEUM
Rusa inte iväg med halvmesyrer, skriver Christian Chambert i debatten om konstmuseet. 19 juli 2020
https://unt.se/artikel/bygg-ett-hogklassigt-konstmuseum/wjv2k47r

   

ÄR DET ÄNTLIGEN KONSTENS TUR?
Är det äntligen konstens tur efter årtionden av kompromisser och debatt? skriver Cristina Karlstam. UNT 7 juli 2020
https://unt.se/kultur-noje/artikel/ar-det-antligen-konstens-tur/1jd1knxj


KANIKEN ETT NÄRA NOG IDEALISKT ALTERNATIV
Som kompromiss till ett nybyggt museum framstår faktiskt Kaniken som ett nära nog idealiskt alternativ. Skriver Staffan Lövgren ordförande och Tomas Klang vice ordförande i Konstens Hus nu UNT 28 juni 2020
https://unt.se/kultur-noje/artikel/kaniken-ett-nara-nog-idealiskt-alternativ/1l7vm00l


NYA KONSTMUSEET ÄR EN STOR EKONOMISK SATSNING
Oavsett placering av Uppsala konstmuseum innebär kommunstyrelsens förslag en stor satsning på konsten, skriver Erik Pelling, S, och Linda Eskilsson, MP, i ett svar på konstkritikern Cristina Karlstams debattartikel.  UNT 15 juni 2020
https://unt.se/artikel/nya-konstmuseet-ar-en-stor-ekonomisk-satsning/grmmxg1r 


EFTER BESLUTET: "KANIKEN BÄTTRE ALTERNATIV ÄN SLOTTET
– Kaniken är ett oändligt mycket bättre alternativ än slottet. Det centrala läget är idealiskt och kan nog få många besökare att slinka in mer spontant. UNT 27 maj 2020
https://unt.se/asikt/insandare/artikel/efter-beslutet-kaniken-battre-alternativ-an-slottet/8j85g6yj 


"DAGS ATT TALA KLARSPRÅK OM KONSTMUSEET"
Vilkas intressen är det egentligen man från kommunens sida tillmötesgår när man tycks förorda Slottet som konstmuseum? skriver Cristina Karlstam i ett debattinlägg i UNT 27/5 2020
https://unt.se/kultur-noje/artikel/dags-att-tala-klarsprak-om-konstmuseet/5reynyyjhttps://unt.se/kultur-noje/artikel/dags-att-tala-klarsprak-om-konstmuseet/5reynyyj 


ERIK PELLING: "VI SIKTAR PÅ NYTT KONSTMUSEUM 2028"
Under våren har många engagerat sig i frågan om Uppsala konstmuseums framtida lokalisering på bland annat UNT:s insändarsida. "Tomas Klang, Konstens Hus Nu och Föreningen Vårda Uppsala ger uttryck för att de upplevt en tystnad från kommunstyrelsen i frågan. skriver Erik Pelling (S) i ett debattsvar. UNT 23/5 2020
https://unt.se/…/erik-pelling-vi-siktar-pa-nytt-ko…/7r3nd6kj 


VAR HAMNAR KONSTMUSEET: KANIKEN ELLER SLOTTET?
Fastighetsägare för Slottet är Statens fastighetsverk, medan Akademiförvaltningen äger Kaniken. Filmstaden flyttar om några år ut från sina lokaler i Kaniken, vilket kan ge plats för ett museum. UNT 19 maj 2020
https://unt.se/artikel/var-hamnar-konstmuseet-kaniken-eller-slottet/1l7zoq5j 


VI MÖTS AV EN MUR AV OFFENTLIG TYSTNAD Utredningen om konstmuseets placering har utlöst en strid ström av kritiska insändare och debattinlägg från engagerade och konstintresserade Uppsalabor, som drömmer om ett modernt och lättillgängligt konstmuseum.  Skriver Tomas Klang styrelseledarmot i Konstens Hus Nu och Föreningen Vårda Uppsala. UNT 9/5 2020 https://unt.se/artikel/vi-mots-av-en-mur-av-offentlig-tystnad/nrg5e3xl 


MUSEIBESLUTET AVGÖRANDE KULTURELLT VÄGVAL Politikerna kan fortfarande välja en annan lösning för konstmuseet är det som föreslås i den ensidiga och bristfälliga utredningen skriver Staffan Lövgren och Sten Åke Bylund i UNT 7/5 2020 https://unt.se/artikel/museibeslutet-avgorande-kulturellt-vagval/8j8kx8mj 


DEBATTEN OM KONSTMUSEET SAKNAR HELHETSPERSPEKTIV Rapporten "Framtidens konstverksamhet" och den efterföljande debatten saknar dimensioner skriver Johan Jansson i UNT 16/4 2020  https://unt.se/artikel/debatten-om-konstmuseet-saknar-helhetsperspektiv/7r3vp7ol 


NYA KONSTMUSEER – UTAN LÅNGBÄNK "Vägen till nytt konstmuseum i Uppsala är kantad av förstudier, utredningar, debatter och diskussioner. I Västerås och Kalmar har det varit mindre snack och mer verkstad." Skriver Göran Sterner i UNT 15/4 2020
https://unt.se/artikel/nya-konstmuseer--utan-langbank/8rxo6ykr 


SKYNDA ATT SLUTFÖRA UTREDNINGEN!  Saken brådskar! Möjligheten att förlägga ett konstmuseum i kv Hugin eller Ångkvarn kan snart vara överspelad, Skriver Tomas Klang, styrelseledarmot i Föreningen Vårda Uppsala och Konstens Hus Nu i UNT 11/4 2020   
https://unt.se/artikel/skynda-att-slutfora-utredningen/1jd7q5xj 


HAMNPLAN ÄR RÄTTA PLATSEN FÖR ETT NYTT KONSTMUSEUM Konstmuseet skulle kunna dra nytta av miljön om det var placerat vid Hamnplan, skriver Hans Persson i UNT 7/4 2020
https://unt.se/artikel/hamnplan-ar-ratta-platsen-for-ett-nytt-konstmuseum/elw2x81l 


DAGS ATT SKIPPA DE GAMLA BYGGNADERNA Utan ett modernt konstmuseum kan Uppsala åter missa chansen att bli europeisk kulturhuvudstad skriver Christian Chambert. UNT 5/4 2020
https://unt.se/artikel/dags-att-skippa-de-gamla-byggnaderna/kr206qvl 


DET RÄCKER MED 25 ÅR PÅ SLOTTET
Det är dags att konsten får ett eget nytt hus i centrum.
Christina Thunwall i UNT 1/3 2020 Läs hela artikeln:
https://unt.se/artikel/det-racker-med-25-ar-pa-slottet/1l7o4y8r


ENGAGERADE POLITIKER KRÄVS FÖR ETT NYTT KONSTMUSEUM
Av Sveriges 15 största städer är det förutom Södertälje och Örebro bara Uppsala som inte har ett hus byggt för att vara konstmuseum
skriver Johan Wallin i Uppsala. UNT 1/3 2020. (Länk saknas)


DET BEHÖVS EN NY UTREDNING OM KONSTMUSEET Utredarna fastslår inledningsvis att slottets lokaler för konstmuseet inte är ändamålsenliga... Med förvåning läser vi nu att utredarna ändå stannar vid att konstmuseet ska var kvar i slottet. Läs insändaren av Bertil Norbelie, Arne Sandemo, Margareta Fernberg i UNT 21/2 2020
https://www.unt.se/insandare/det-behovs-ny-utredning-om-konstmuseet-5518221.aspx 


SKENDEMOKRATI OM NYA KONSTMUSEET En stor opinion ifrågasätter konstmuseiutredningens resultat, men invändningarna tas inte emot, skriver Cristina Karlstam i en debattartikel.  Läs debattartikeln i UNT 19/2 2020 https://unt.se/artikel/skendemokrati-om-nya-konstmuseet/5re4w4wj 


SE KULTUREN SOM EN INTÄKTSKÄLLA
"Vad jag skulle önska är att man börjar se kulturen som en intäkt som ska ge mer pengar till kommunkassan än vad det kostar”
Mia Ulin, verksamhetschef Vasaborgen Uppsala slott i UNT 19/2  2020
https://unt.se/artikel/se-kulturen-som-en-intaktskalla-for-uppsala/grm5p01l


LÅT SLOTTET BLI ETT HISTORISKT MUSEUM  Låt i stället slottet få bli den givna plats för ett historiskt museum Uppsala borde ha haft för länge sedan, skriver Ulla Fries,  Synnöve Gahrén och Maivor Malm. Debattartikel i UNT 18/2 2020 https://unt.se/artikel/lat-slottet-bli-ett-historiskt-museum/7r36dxxr 


SKAPA ETT CENTER FÖR VISUELL OCH RÖRLIG KONST   Bygg ett hus för samtida konst, scenkonst och kultur där kvalitativa möten kan ske i olika former, skriver SU-EN.” I UNT 17/2 2020  
https://unt.se/artikel/skapa-ett-center-for-visuell-och-rorlig-konst/nrg1xmmr  


UPPSALA KONSERVERAS SOM SMÅSTAD
Jag inser nu att våra politiker via sina tjänstemän låtit sig dåras av fagert tal från Statens Fastighetsverk som gärna ser att konstmuseet får stanna kvar i slottet. Insändare av Kerstin Ljunghall i UNT 16/2 2020
https://unt.se/artikel/uppsala-konserveras-som-smastad/grmnwx1l


MED RULLSTOL NÅR MAN INTE SLOTTET
Med stor oro tar jag som kommuninvånare och skattebetalare del av den slutledning som sammanfattas i Uppsala kommuns utredningsrapport angående framtidens konstverksamhet... Iréne Lind Nilsson, fil dr i pedagogik, i UNT 16/2 2020
https://unt.se/artikel/med-rullstol-nar-man-inte-slottet/5lzkze2l


SÄTT KONSTEN I CENTRUM
Ett konstmuseum bör vara placerat så att det är lätt att ta sig dit för ung som gammal.
För PRO Kultur av Christina Hansson, Anne-Marie Jansson Enkler i UNT 15/2 2020
https://unt.se/sok/artikel/satt-konsten-i-centrum/7jnn82nj


MUSEET KAN BLI DRAGPLÅSTER FÖR CENTRUM
Varför vill man inte ge bildkonsten ett eget hus med en egen profil, i landets fjärde stad? Är inte Uppsala värd detta?
Läs insändaren av Gunilla Paetau Sjöberg, konstnär i UNT 15/2 2020
https://www.unt.se/insandare/museet-kan-bli-dragplaster-for-centrum-5513562.aspx


BYGG ETT NYTT KONSTMUSEUM I CENTRUM Jane Nilsson, den förra utredaren dömde ut slottet som alternativ för konstmuseet både avseende läget och verksamheten.  Skriver Christian Chambert i UNT 15/2 2020
https://unt.se/artikel/bygg-ett-nytt-konstmuseum-i-centrum/4lq7gyer 


HÖG TID FÖR KONSTEN ATT ABDIKERA FRÅN SLOTTET Slottet är lika ointagligt nu som när det byggdes för drygt 450 år sedan, skriver konstnären Hans Lindström.  Debattartikel i UNT 11/2 2020
https://www.unt.se/kultur-noje/hog-tid-att-konsten-abdikerar-fran-slottet-5511389.aspx 


KONSTEN ATT FLYTTA ETT KONSTMUSEUM Utredningen om ett nytt konstmuseum lägger de två alternativen Hugin och Ångkvarn åt sidan. Då meningen var att ställa de tre alternativen mot varandra blir det som är kvar en icke-utredning skriver Staffan Lövgren och Tomas Klang för Konstens Hus Nu. Debattartikel i UNT 9/2 2020. Läs hela artikeln:
https://unt.se/artikel/konsten-att-flytta-ett-konstmuseum/8rx2yy8j 


KONSTEN SKA VARA TILL FÖR ALLA Vi vädjar till beslutsfattarna: Välj ett annat alternativ till nytt konstmuseum,  skriver företrädare för Konstfrämjandet i Uppland. Johanna Hästö, konstnärlig ledare Skogen mellan oss, Mireya Monserrat Escanilla, konstnärlig ledare SyskonSKAP Gottsunda, Johanna Uddén, verksamhetsledare, Thomas Mäkinen, Gijs Weijer, Sarah Tawiah Svärd, Stuart Mayes, ledamöter, Anita Solbrand, ordförande Konstfrämjandet Uppland. I UNT 7/2 2020. Läs hela artikeln: https://unt.se/artikel/konsten-ska-vara-till-for-alla/8rxom0gr 


SLOTTSBACKEN UPPLEVS SOM ATT GÅ EN KILOMETER Utredningen om konstmuseum i Uppsala säger att det från Stora Torget är närmare till Slottet än till Ångkvarn. Det är helt rätt om man är en lätt liten fågel.” Läs hela insändaren av Mats Börjesson i UNT 7/2 2020
https://unt.se/artikel/slottsbacken-upplevs-som-att-ga-en-kilometer/2r46om5j 


SLOTTET DUGER INTE SOM KONSTMUSEUM En tidigare extern utredare dömde ut slottet som olämpligt för ändamålet... Läs hela insändaren av Lars Lambert i UNT 3/2 2020  
https://unt.se/artikel/slottet-duger-inte-som-konstmuseum/wl6dp2zj 


FRIGÖR KONSTMUSEET FRÅN SLOTTETS BOJOR  Det finns så många fel och så få rätt i den ”fördjupade utredningen”. Läs hela debattartikeln av konstnären Anders Rönnlund i UNT den 3/2 2020
https://unt.se/artikel/frigor-konstmuseet-fran-slottets-bojor/7r36832r 


DET BLIR ETT SVÅRINTAGET KONSTMUSEUM  Det vore närmast obegripligt om kommunstyrelsen säger ja till förslaget.  Läs Kerstin Kollbergs krönika i UNT 1/2 202
https://unt.se/artikel/det-blir-ett-svarintaget-konstmuseum/pr5e9egr 


UPPSALA KAN LÄRA AV VÄSTERÅS
Om man vill ha besök ska man vara lätt att nå. Det kan man inte påstå att Uppsalas konstmuseum är där det ligger i slottet, högt uppe på åsen... Läs insändaren av Marianne Hamilton i UNT 31/1 2020
https://unt.se/artikel/uppsala-kan-lara-av-vasteras/1jdz434r


BESKEDET OM KONSTMUSEET RENA KALLDUSCHEN Vilken kalldusch. Konstmuseet kvar på slottet. Nej gräv ner förslaget. Läs hela artikeln av Anders Westerlund i UNT 31/1 2020  
https://unt.se/artikel/beskedet-om-konstmuseet-rena-kallduschen/2r46g19j