thumbnail image
BIBLIOTEK

Alla medlemmar är välkomna att låna i vårt gemensamma bibliotek!
Biblioteket finns i Skådebanans lokaler i Linköpings Trädgårdsförening, dels en trappa ner, men också i ett förråd på andra våningen, eftersom våra seminariegrupper behöver litteraturen. Det är tillgängligt för seminariernas deltagare och för alla i KKL när Skådebanan håller öppet. 

Utlåningen bygger på ömsesidigt förtroende. Man antecknar sitt namn, adress och telefonnummer i liggaren, med datum och boktitel, och markerar också när boken sedan är återlämnad. Lånetid efter behov, t.ex. kan man behöva en bok en hel termin när man deltar i KKL:s konstvetarseminarier.

Det finns också en referensavdelning med uppslagsböcker, som inte kan lånas hem.

Biblioteket innehåller ungefär 800 volymer, och växer sakta, mest med hjälp av donationer.