thumbnail image
ARTIKLAR SOM TALAR FÖR KANIKEN!

HÄR HAR VI SAMLAT ALLA ARTIKLAR SOM TALAR FÖR KANIKEN. 

 KAMPEN FORTSÄTTER FÖR NYTT MUSEUM
Hej alla konstens vänner som kämpar för att ge kulturen ett värdigt hus skriver Hans Lindström, konstnär, Öregrund i UNT 24 mars 2021
https://unt.se/nyheter/artikel/kampen-fortsatter-for-nytt-museum/jdm9nn1j


ÄR INTE KANIKEN BÄTTRE ÄN TVÄRSTOPP?
Det enda raka om vi ska få ett bättre konstmuseum är att ställa sig frågan: är inte Kaniken bättre än att allt tar tvärstopp? Skriver Fredrik Olsson, Uppsala i UNT 24 mars 2021
https://unt.se/nyheter/artikel/ar-inte-kaniken-battre-an-tvarstopp/r290vy7l


KULTURNÄMNDEN SÄGER NEJ TILL NY LÅNGBÄNK
Nej till långbänk och ja till en snabb lösning – en enig kulturnämnd i Uppsala ställer sig nu bakom ett gemensamt yttrande för att hålla liv i konstmuseifrågan. Bertil Norbelie UNT 25 mars 2021
https://unt.se/artikel/kulturnamnden-sager-nej-till-ny-langbank/lqnv868l


PELLING: "VI DRAR TILLBAKA FÖRSLAGET FÖR UPPSALA SLOTT"  
Planerna på att placera det framtida konstmuseet i Uppsala slott skrotas. "Det finns inget politiskt stöd för vårt förslag", säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.  https://unt.se/nyheter/artikel/pelling-vi-drar-tillbaka-forslaget-for-uppsala-slott/rm6q45nj 


LAGBROTT ATT NEKA EXTRA SAMMANTRÄDE I KOMMUNFULLMÄKTIGE
Beslutet att stoppa ett extra sammanträde i kommunfullmäktige är olagligt. Det säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.
UNT 16 mars 2021
https://unt.se/artikel/lagbrott-att-neka-extra-sammantrade-i-kommunfullmaktige/jvewkyer


"FÖRSTÅR INTE HUR HON KOMMIT FRAM TILL BESLUTET"
Åsikterna går isär om beslutet att avslå kravet på ett extra fullmäktige med fokus på Uppsala slott och konstmuseet. Mohamad Hassan (L) välkomnar beslutet, medan Fredrik Ahlstedt (M) blåser till politisk strid skriver Göran Sterner i UNT 14 mars 2021
https://unt.se/kultur-noje/artikel/forstar-inte-hur-hon-kommit-fram-till-beslutet/r3085kkr


CENTERPARTIET ÖVERKLAGAR BESLUT OM KONSTMUSEET
Debatten kring placeringen av Uppsala konstmuseum fortsätter. Nu överklagar Centerpartiet kommunstyrelsens beslut till förvaltningsrätten – detta efter att fullmäktigeordförande Eva Edwardsson (L) nekat extra sammanträde. SVT 12 mars 2021
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/centerpartiet-overklagar-beslut-om-konstmuseet

 

OVÄRDIGT MAKTSPEL FÖR ATT UNDVIKA NEDERLAG  
Beslutet att neka ett extra kf-sammanträde är inte problematiskt, men däremot det maktspel som lett fram till det. Skriver Karl Rydå i UNT 12 mars 2021   https://unt.se/nyheter/artikel/ovardigt-maktspel-for-att-undvika-nederlag/lqnzp4dl      


JOHAN RUDSTRÖM: LÅT FOLKET BESTÄMMA OM SLOTTET
Oppositionen och MP gör helt rätt i att syna kommunstyrelsens maktspråk. UNT 8 mars 2021
https://unt.se/artikel/lat-folket-bestamma-om-slottet/r308y9er


KRAVET: LÅT FULLMÄKTIGE BESLUTA OM KONSTMUSEET
Skrota planerna på ett konstmuseum i Uppsala slott och gå vidare med Kaniken. Det är innebörden i den begäran om ett extra fullmäktigesammanträde som nu lämnats in. Skriver Göran Sterner i UNT 8 mars 2021
https://unt.se/artikel/kravet-lat-fullmaktige-besluta-om-konstmuseet/jpk5p0qr


KONSTBRANSCHEN SÄGER IFRÅN!
Konstmuseets lokalisering är en fråga där politikerna måste ta ställning till vad kulturen har för roll i ett demokratiskt samhälle, skriver ett 50-tal konstnärer och konstförmedlare. UNT 28 februari 2021
https://unt.se/nyheter/artikel/konstbranschen-sager-ifran/r96n03mr


POLITISKA STRIDEN OM KONSTMUSEET HÅRDNAR
Miljöpartiet, Moderaterna och Centern kräver att frågan om Uppsala konstmuseums lokalisering avgörs av kommunfullmäktige 22 mars. De tre partierna gör som väntat tummen ned för det mesta i det beslut som kommunstyrelsen väntas fatta 3 mars.
https://unt.se/artikel/politiska-striden-om-konstmuseet-hardnar/r075md0l


ÄN FINNS CHANSEN – FÖRSTÖR INTE UPPSALA SLOTT!
Beslutet om Uppsalas konstmuseum bör fattas av kommunfullmäktige, skriver Jonas Petersson med flera. Läs hela artikeln i UNT 24 februari 2021
https://unt.se/.../an-finns-chansen--forstor.../joxz788j 


OPPOSITIONEN REDO FÖR STRID I KONSTMUSEIFRÅGAN
Majoritetspartierna har gett upp försöken att komma överens – oppositionen förbereder sig på strid. I Unt 22 februari 2021
https://unt.se/.../oppositionen-redo-for-strid-i.../rk2n4nvr


MUSEIBESLUTET ÄR ETT KULTURPOLITISKT HAVERI
Otroligt att våra politiska företrädare inte inser det självklara i att Uppsala ska ha ett centralt och lättillgängligt konstmuseum, skriver Staffan Lövgren och Tomas Klang.  Läs hela artikeln på UNT 19 februari 2021
https://unt.se/.../museibeslutet-ar-ett.../rk2nwywr 


ETT (ORD)VAL OVÄRDIGT UPPSALA
Idrottsarenor får kosta, men för kulturen duger tydligen halvmesyrer, skriver Cristina Karlstam i UNT 19 februari 2021
https://unt.se/artikel/ett-ordval-ovardigt-uppsala/rk2ndqmr 


NÄRINGSLIVET OM KONSTMUSEET: "IGENOMPRESSAT BESLUT"  
Beslutet om att behålla konstmuseet i Uppsala slott har rört upp känslor i stans konstkretsar. Men även Uppsalas besöksnäring och näringsliv har vägt in i frågan.  UNT 17 februari 2021
https://unt.se/nyheter/artikel/naringslivet-om-konstmuseet-igenompressat-beslut/req9p35r 


"TRÖSKLARNA TILL SLOTTET FORTFARANDE LIKA HÖGA"
Besvikelsen i Uppsalas konstliv var stor dagen efter beskedet om att konstmuseet blir kvar på slottet. Läs hela artikeln i UNT 17 februari 2021
https://unt.se/.../upprord-over-beskedet-om.../l60dz59l


MILJÖPARTIET: PLACERA KONSTMUSEET I KANIKEN
Miljöpartiet kommer att rösta för ett nytt konstmuseum i kvarteret Kaniken, skriver Linda Eskilsson och Rickard Malmström.
UNT 16 februari 2021
https://unt.se/nyheter/artikel/miljopartiet-placera-konstmuseet-i-kaniken/req90pxr 

  

MUSIEBESLUT SOM GÅR PÅ TVÄRS MOT FOLKVILJAN
Varken Uppsalaborna eller de folkvalda vill ha ett nytt konstmuseum på Slottet. Skriver Johan Rudström på UNT:s ledarsida 16 februari 2021
https://unt.se/nyheter/artikel/musiebeslut-som-gar-pa-tvars-mot-folkviljan/rk2nmqwr


ISLOSSNING PÅ GÅNG FÖR KONSTMUSEET?
Ingen tjänar på att man försöker tvinga ihop Slottet och konstmuseet med varandra, skriver Staffan Lövgren och Tomas Klang.
https://unt.se/artikel/islossning-pa-gang-for-konstmuseet/r17e9v6r


CENTERPARTIET: KANIKEN BÄSTA ALTERNATIVET
Centerpartiet har bestämt sig: Kaniken är den bästa lokaliseringen för Uppsala konstmuseum.
UNT 30 januari 2021
https://unt.se/nyheter/artikel/centerpartiet-kaniken-basta-alternativet/r5y9yoqj


"LÄGET OCH TILLGÄNGLIGHETEN TALAR FÖR KANIKEN"
Kaniken blir nytt hem för Uppsala konstmuseum om allmänheten får bestämma. Det framgår av den sammanställning av inlämnade synpunkter som nu är klar. UNT 30 januari 2021
https://unt.se/mina-nyheter/mitt-nyhetsflode/artikel/laget-och-tillgangligheten-talar-for-kaniken/jdmw5qvj


DET ÄR DAGS FÖR KONSTMUSEET ATT LÄMNA SLOTTET  Det centrala läget talar för att låta Kaniken inhysa det nya konstmuseet. Ledaren UNT 30 januari 2021  https://unt.se/nyheter/artikel/det-ar-dags-for-konstmuseet-att-lamna-slottet/r96z6wmr 

  

KERSTI KOLLBERG: LÄGET, LÄGET, LÄGET TALAR FÖR KANIKEN
I avsaknad av ett helt nybyggt konstmuseum är en placering i Kaniken det bästa alternativet. Artikel i UNT 2 januari 2021
https://unt.se/artikel/laget-laget-laget-talar-for-kaniken/l602pw9l 

  

"VI SKA NER FRÅN SLOTTET, DÅ FÅR DET VÄL KOSTA"
Det nya konstmuseet i Uppsala måste ligga centralt. Det är föreningen Konstens Hus Nu, KHN, övertygelse sedan tio år tillbaka och den håller de fast vid. Intervju med Staffan Lövgren i UNT 18 dec 2020
https://unt.se/kultur-noje/artikel/vi-ska-ner-fran-slottet-da-far-det-val-kosta/j866w81r


REPLIK:"KONSTMUSEET SKA INTE VARA DRAGKROK FÖR SLOTTET"  Roland Edwardsson tycker att konstmuseet ska ligga kvar i slottet för att förse detta med besökare. Det är en tanke som vi som kämpar för ett nytt konstmuseum försökt att värja oss emot i alla år, skriver Tomas Klang i UNT 5 november 2020  
https://unt.se/kultur-noje/artikel/replikkonstmuseet-ska-inte-vara-dragkrok-for-slottet/7rkeg9er 


KANIKEN KAN OMVANDLAS TILL ETT ATTRAKTIVT KONSTMUSEUM Metod arkitekter svarar på kulturgeograf Hans Perssons debattartikel om Uppsala konstmuseum.  Läs hela artikeln i UNT 27 oktober 2020. https://unt.se/kultur-noje/artikel/kaniken-kan-omvandlas-till-ett-attraktivt-konstmuseum/1jdyqo4j 


ETT KONSTMUSEUM VÄRT NAMNET BÖR LIGGA I CENTRUM Anledningarna till att valet av konstmuseets placering bör falla på Kaniken är många,  menar Ulf Segerlund och Staffan Karlsson, Metod arkitekter.   Läs hela artikeln i UNT 21 september 2020   https://unt.se/artikel/ett-konstmuseum-vart-namnet-bor-ligga-i-centrum/1l721owj


KANIKEN ETT NÄRA NOG IDEALISKT ALTERNATIV  Som kompromiss till ett nybyggt museum framstår faktiskt Kaniken som ett nära nog idealiskt alternativ. Skriver Staffan Lövgren ordförande och Tomas Klang vice ordförande i Konstens Hus nu UNT 28 juni 2020  https://unt.se/kultur-noje/artikel/kaniken-ett-nara-nog-idealiskt-alternativ/1l7vm00l 


EFTER BESLUTET: "KANIKEN BÄTTRE ALTERNATIV ÄN SLOTTET – Kaniken är ett oändligt mycket bättre alternativ än slottet. Det centrala läget är idealiskt och kan nog få många besökare att slinka in mer spontant. UNT 27 maj 2020  https://unt.se/asikt/insandare/artikel/efter-beslutet-kaniken-battre-alternativ-an-slottet/8j85g6yj  


VI MÖTS AV EN MUR AV OFFENTLIG TYSTNAD Utredningen om konstmuseets placering har utlöst en strid ström av kritiska insändare och debattinlägg från engagerade och konstintresserade Uppsalabor, som drömmer om ett modernt och lättillgängligt konstmuseum.  Skriver Tomas Klang styrelseledarmot i Konstens Hus Nu och Föreningen Vårda Uppsala.
UNT 9 maj 2020 https://unt.se/artikel/vi-mots-av-en-mur-av-offentlig-tystnad/nrg5e3xl  


MUSEIBESLUTET AVGÖRANDE KULTURELLT VÄGVAL Politikerna kan fortfarande välja en annan lösning för konstmuseet är det som föreslås i den ensidiga och bristfälliga utredningen skriver Staffan Lövgren och Sten Åke Bylund i UNT
7 maj 2020 https://unt.se/artikel/museibeslutet-avgorande-kulturellt-vagval/8j8kx8mj  


SKYNDA ATT SLUTFÖRA UTREDNINGEN!  Saken brådskar! Möjligheten att förlägga ett konstmuseum i kv Hugin eller Ångkvarn kan snart vara överspelad, Skriver Tomas Klang, styrelseledarmot i Föreningen Vårda Uppsala och Konstens Hus Nu i UNT 11 april 2020    https://unt.se/artikel/skynda-att-slutfora-utredningen/1jd7q5xj  


LÅT SLOTTET BLI ETT HISTORISKT MUSEUM  Låt i stället slottet få bli den givna plats för ett historiskt museum Uppsala borde ha haft för länge sedan, skriver Ulla Fries,  Synnöve Gahrén och Maivor Malm. Debattartikel i UNT 18 februari 2020 https://unt.se/artikel/lat-slottet-bli-ett-historiskt-museum/7r36dxxr  


KONSTEN ATT FLYTTA ETT KONSTMUSEUM Utredningen om ett nytt konstmuseum lägger de två alternativen Hugin och Ångkvarn åt sidan. Då meningen var att ställa de tre alternativen mot varandra blir det som är kvar en icke-utredning skriver Staffan Lövgren och Tomas Klang för Konstens Hus Nu. Debattartikel i UNT 9 februari 2020. Läs hela artikeln:
https://unt.se/artikel/konsten-att-flytta-ett-konstmuseum/8rx2yy8j