thumbnail image
AKVARELLSTIPENDIAT 2022

På Akvarellsalongens vernissagedag den 15 oktober 2022 tilldelades Maria Grudéus, Uppsala, Väsby Konsthalls Akvarellstipendium på 10.000 kr.

Juryns motivering: 

” Här möter den luftiga akvarellen mörka skogar där man känner doften av våt mossa då man vandrar in i skogens mystik och kan höra hur det knastrar under skosulorna. Ett tekniskt skickligt utförande uppskattas av juryn.”

Jury 2022: Konstnärerna Birgitta Jonvall Alm, Ulf Malmström, KRO, och Torbjörn Östman.

Stipendiet finansieras av Väsbyhem och Upplands Väsby Kommun.

Till årets jurybedömda Akvarellsalong lämnade 122 konstnärer in 241 verk, 84 konstnärer antogs med 96 verk.

Maria Grudeus deltar med två akvareller "November" och "Skatter" (bilden: till höger om Maria)

www.mariagrudeus.se