thumbnail image
Avslutad 28 nov 2019

UTSTÄLLDA VERK PÅ SEX ST OLIKA HOTELL / EXHIBITED PAINTINGS AT SIX HOTELS AND AN ART ASSOC. - SCANDIC HALLANDIA, HALMSTAD / SCANDIC STAR, LUND / STORA ENSO PAPPERSBRUK KONSTFÖRENING, NYMÖLLA / SCANDIC KARLSKRONA