thumbnail image
Avslutad 9 feb 2023

NATIONALMUSEUM, VISNING AV SAMLINGARNA