thumbnail image
BLI MEDLEM
* Obligatoriskt
*
*
*
*

Jag har läst igenom medlemsinformationen här nedan.

Medlemsinformation

Medlemsavgiften är 480 kr/år. Medlem som erlagt full årsavgift deltar i det årliga konstlotteriet som går av stapeln i februari året därpå med vernissage och utlottning under festliga former. Avgiften dras på lönen. Om du inte har lön (pensionär, föräldraledig etc.) måste du själv komma ihåg att betala in avgiften. Postgiro: 327546-8. Senast den 15 december skall hela avgiften ha inkommit till föreningen. Från och med 2015 övergår vi till ordningen att betala hela årsavgiften en gång per år (på aprillönen eller senare). WSP stöttar föreningen med ekonomiskt bidrag. Konstföreningen är öppen för alla anställda i WSP Sverige AB och deras familjemedlemmar. Medlemskapet är även öppet för WSP-pensionärer. Vi är cirka 300 medlemmar!

Bjud in en vän till

föreningen

Vår sida här