thumbnail image
BLI MEDLEM
* Obligatoriskt
*
*
*
*

Jag har läst igenom medlemsinformationen här nedan.

Medlemsinformation

BLI MEDLEM NU! Nya medlemmar våren 2021 deltar i NYMEDLEMSLOTTERIET. Dragning 11 maj 2021. LÄS NEDAN OM HUR DU BLIR MEDLEM. Väsby Konsthalls Vänner (VKV) är en ideell förening med syfte att bedriva utställningsverksamhet och andra kulturaktiviteter. Konsthallens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, provisioner, sponsorer, anmälningsavgifter till salonger och kommunalt bidrag. VKV är också en konstförening. Varje år köps konst in från utställningarna i Konsthallen. Konsten lottas ut bland medlemmarna en gång per år. VKV består av ca 270 medlemmar som genom sitt medlemskap bidrar till att Konsthallen lever. Utan medlemmar - ingen Konsthall! Som medlem får Du regelbundet VKV:s medlemsblad, vernissagekort och annan aktuell information om Konsthallen digitalt (vi är glada för om du anmäler dig för digitalt) eller i Din brevlåda. Dessutom deltar Du i föreningens årliga konstlotteri. Är Du intresserad och har tid över, kan Du som medlem vara med och hjälpa till vid vernissager, vara värd i Konsthallen på helger(anmäl dig till kontoret om du är intresserad) eller bidra på annat sätt. VKV är medlem i Sveriges Konstföreningar (SK), en rikstäckande organisation som tillvaratar konstföreningarnas intressen. Därför kan Du som medlem prenumerera på tidningen Konstperspektiv till reducerat pris. SK arrangerar också föreläsningar och visningar. Bli medlem i VKV för en årlig avgift om 200 kr, för ytterligare familjemedlem på samma adress 150 kr, studerande 100 kr. Medlemsavgiften betalas in på plusgiro: 65 62 06-0 eller till swish-nummer 123 67 014 37. DU KAN OCKSÅ SPONSRA KONSTHALLEN: Konstträdet i entre'n till Konsthallen består av sponsrade gröna löv och gyllene äpplen. För 100 kr får du ditt namn på ett löv, för 500 kr får du ditt namnpå wtt gyllene äpple. För mer information om VKV, ring Väsby Konsthall 08-590 948 50 eller maila till info@vasbykonsthall.com Välkommen som medlem!

Bjud in en vän till

föreningen

Vår sida här