thumbnail image
BLI MEDLEM
* Obligatoriskt
*
*
*
*

Jag har läst igenom medlemsinformationen här nedan.

Bli medlem!

Medlemsavgift: 175 kr/år. För medlemmar under 20 år: 75 kr/år Du kan betala via BG 5494-8781 eller via Swish nr 123 290 7806 Medlemsförmåner: * Medlemmar går gratis på utställningar mot uppvisande av medlemskort, övriga 20 kr per person. * Medlemskap berättigar till deltagande i den årliga utlottningen av årets inköpta konst. * 10% rabatt vid inköp under föreningens utställningar. Undantag kan ske vid vissa utställningar. * 10 % rabatt på B.O.K i Söderhamn vid inköp av konstnärsmaterial. * Den som rekryterar en ny medlem får en extra lott vid höstens konstlotteri. SÅ BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. Förordningen ska stärka skyddet för den enskildes personuppgifter. Söderhamns konstförening har ett adressregister för att kunna skicka information till medlemmarna och kontrollera att medlemsavgiften har betalats. Det innehåller namn, postadress, telefonnummer och e-postadress men inte personnummer. Du har rätt att ta del av vilka uppgifter som registrerats om dig och även begära att uppgifter rättas, raderas eller blockeras. Föreningen delar inte ut uppgifter från registret till externa intressenter. Om en medlem lämnar föreningen raderas namn och kontaktuppgifter. Eventuella frågor om vår behandling av dina personuppgifter ställs till föreningens kanslist och kassör, Rita Sjögren.

Vår sida här