thumbnail image
BLI MEDLEM
* Obligatoriskt
*
*
*
*

Jag har läst igenom medlemsinformationen här nedan.

Medlemsinformation

Medlemskap i klubben kan vinnas av alla anställda på Saab och Combitech i Växjö samt medlem i Telub Veteranklubb Växjö. Personal med annan koppling till bolag eller enhet på Saab eller Combitech i Växjö kan kvarstå som medlemmar, men kan endast vara med på aktiviteter som betalas av Ortsrådet i Växjö på egen bekostnad. Utträde ur klubben anmäls till styrelsen minst en månad i förväg och kan ske när som helst under kalenderåret. Erlagda avgifter återbetalas ej. För att vara berättigad att delta i utlottningen måste full årsavgift erläggas senast en vecka innan aktuell utlottning. Medlem som icke till föreningen inbetalat avgift inom av styrelsen bestämd tid kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlemsavgiften för 2020 är 300 kr. Ansökan görs via formulär på hemsidan.

Bjud in en vän till

föreningen

Vår sida här