thumbnail image
BLI MEDLEM
* Obligatoriskt
*
*
*
*

Jag har läst igenom medlemsinformationen här nedan.

Bli medlem!

Du kan stödja föreningen med ditt medlemsskap, få kontinuerlig information och inbjudan till minst två medlemsmöten per år. Medlemsavgiften för 2020: 150 kr För dig som inte fyllt 30 år endast 30 kr Anmäl dig ovan och sätt in medlemsavgiften på: plusgirokonto 52 16 63-5. Ange namn, adress, e-post och mobilnummer.

Vår sida här