thumbnail image
BLI MEDLEM
* Obligatoriskt
*
*
*
*

Jag har läst igenom medlemsinformationen här nedan.

Medlemsinformation

Genom att klicka på "Ansök om medlemskap" medger jag att avgiften på 360 kronor dras i april månad på min lön. Vid ansökan senare på året betalar jag själv första året (se nedan). Om jag slutar vid kommunen eller byter adress meddelar jag detta till KKKonst. För pensionär eller ledig från jobbet Om du är tillfälligt ledig eller slutar din anställning eller ditt uppdrag med pension får du väldigt gärna stanna kvar som medlem. (Om du däremot byter till ett jobb utanför kommunen får du bara vara med kalenderåret ut och deltar i utlottningen i februari därefter.) Du måste som ledig eller pensionär själv betala in årsavgiften på 360 kronor till vårt bankgiro 5042-7558. Vi är tacksamma om du betalar senast den 1 april så att vi kan planera vår budget. Glöm inte att ange ditt namn och helst också medlemsnummer eller födelsedatum (om du inte har ett unikt namn). Kontakta oss om du inte känner till ditt medlemsnummer. Ändrade uppgifter KKKonst får inte meddelande om ändring av postadress, e-postadress eller namnbyte från kommunen. Vi behöver dina aktuella uppgifter för att t ex kunna skicka kallelsen inför årsmötet. Kontakta oss därför om ändringar så att du inte missar kallelsen eller annan information. Hur du kontaktar oss: På hemsidan till höger kan du klicka på "Mail". Eller skriv direkt vår e-postadress kkkonst@kristianstad.se. Under "Information - Styrelse" hittar du våra telefonnummer. För medlemsärenden kontakta i första hand Katarina Olsson. Dina rättigheter enligt GDPR Vi sparar dina personuppgifter så länge du är med i konstföreningen och tills vi fått information om att du inte längre är med i föreningen. Vi använder uppgifterna för att kontakta dig inför årsmötet eller med annan information, i samband med utlottning av vinster, för att beställa avdrag på din lön eller för påminnelse om egen inbetalning. Uppgifterna lagras även hos vår samarbetspartner Artworks, se deras integritetspolicy. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part i övrigt. Du har rätt att få ett utdrag ur vårt register med de uppgifter vi har lagrat om dig. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade.

Bjud in en vän till

föreningen

Vår sida här