thumbnail image
BLI MEDLEM
* Obligatoriskt
*
*
*
*

Jag har läst igenom medlemsinformationen här nedan.

Bli medlem!

- Du deltar i föreningens årliga konstlotteri - Du bidrar till att Konsthallen i Ludvika Folkets hus bevaras - Vi arbetar för konsten och kulturen i kommunen; ju fler vi är, desto starkare - Vi samarbetar med andra konstföreningar, gällande utställningar, resor m.m. - Årsavgift 150:-, plusgiro 36 72 34-2 150 kr per år.

Vår sida här