'x-mas blues', 2019, ett konstverk av Aldrig Normal
x-mas blues, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Acrylic

40 x 120 x 1 cm

Unikt

206 EUR

2 parts as one
60*40
60*40

Transport och andra avgifter kan tillkomma.