'X', 2014, ett konstverk av Fabian Tholin
X, 2014

Teknik:

Edition:

Oil

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.