'World/Debt', 2018, ett konstverk av Patrik Qvist
World/Debt, 2018

Storlek:

Edition:

Pris:

175 x 175 cm

Unikt

45 000 SEK

Material: Takplåt, trä