'Win-Win', 2015, ett konstverk av Johanna Gustafsson Fürst
Win-Win, 2015

Teknik:

Edition:

Aluminium

Unikt

70x120x40 cm