'Whiteboard', 2016, ett konstverk av Johanna Gustafsson Fürst
Whiteboard, 2016

Detaljer

Teknik/medium: Spray, Pen

60x90x15 cm