'Näckrosor / Water lilies', 2019, ett konstverk av Ann Carlsson Korneev
Näckrosor / Water lilies, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Stone

12 x 43 x 43 cm

Unikt

38 000 SEK

Material: alabaster, larvikit

Transport och andra avgifter kan tillkomma.